Greenyard logo
Zrównoważony rozwój
Greenyard logo

Nasz wkład w zdrowszą przyszłość

Misją naszej firmy jest działanie na rzecz zdrowszej przyszłości poprzez ułatwienie konsumentom spożywania większej ilości warzyw i owoców. Pamiętamy jednak, że ten cel osiągniemy wyłącznie działając z poszanowaniem natury, z której przecież pochodzą nasze surowce i minimalizując wpływ naszej aktywności na środowisko naturalne.

Partnerskie relacje z dostawcami

 

Bliskie umiejscowienie zakładów produkcyjnych względem upraw i długofalowe relacje z rolnikami oparte na zaufaniu i współpracy, gwarantują najwyższą jakość surowców i skrócić do minimum czas i koszty transportu. Pozwalają również na poszukiwanie najbardziej wydajnych u zrównoważonych rozwiązań w zakresie uprawy.

Greenyard logo
Greenyard logo

Potrzeba ciągłego doskonalenia

 

Dążymy do doskonałości operacyjnej we wszystkich obszarach działalności, od upraw aż po dystrybucję produktów. Koncentracja na ciągłych ulepszeniach procesu sprawia, że wykorzystujemy nasze zasoby w najlepszy możliwy sposób, czynimy nasze miejsca pracy bezpieczniejszymi, zwiększamy rentowność firmy oraz jakość produktów i efektywność procesów.