Disclaimer - greenyard.group
gygroup_cover_banner

Disclaimer

 

Deze website  is eigendom van Greenyard NV (naamloze vennootschap).

Contactgegevens:
Greenyard NV
Strijbroek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver (België)

Adres van de statutaire zetel:
Greenyard NV
Strijbroek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver (België)

Telefoon: +32 15 32 42 00
E-mail: corporate.communications@greenyard.group

Bedrijfsnummer: BTW BE402777157

Door uw bezoek aan en gebruik van de website stemt u uitdrukkelijk in met de hieronder weergegeven algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten ten aanzien van de inhoud en architectuur van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot merken, logo's, foto's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, documenten, afbeeldingen, etc. zijn eigendom van Greenyard of bevoegde derde partijen en zijn voorbehouden en worden beschermd door de nationale en internationale wetten en wetgeving waar iedere bezoeker van de website zich aan dient te houden.

Reproductie, verhuur, uitlening of enige vorm van openbaar gebruik van de inhoud van deze website is streng verboden zonder schriftelijke toestemming van Greenyard of een andere bevoegde partij.

Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen delen van de  publicatie op deze site  zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers worden gereproduceerd, opgeslagen in een database of zoeksysteem, verspreid, vrijgegeven aan een derde partij of op wat voor manier dan ook worden gepubliceerd, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopieën, opname of op andere wijze.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze informatie is niet afgestemd op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Greenyard doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie compleet, correct, precies en actueel is. Ondanks deze inspanningen, kunnen er onjuistheden voorkomen in de verstrekte informatie. Als er fouten voorkomen in de verstrekte informatie of als bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de site, zal Greenyard er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Greenyard kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor indirecte of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

Greenyard kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor indirecte of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, van eigen bronnen of door welke websites van derden of gekoppelde bronnen dan ook of als gevolg van een gebrek aan dergelijke informatie.

Als u onjuistheden tegenkomt in de informatie op deze site, neemt u dan alstublieft contact op met de websitebeheerder.

De inhoud van de site (inclusief hyperlinks) kan op ieder moment worden aangepast, veranderd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging. Greenyard biedt geen garanties voor een soepele werking van de website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de slechte werking of tijdelijke (on)bereikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade ten gevolge van de toegang of het gebruik van de website.

Greenyard mag nooit aansprakelijk worden gesteld door een persoon of organisatie, op directe, indirecte, specifieke of andersoortige wijze voor schade ten gevolge van het gebruik van deze of een andere site, met name door hyperlinks of verbindingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies, onderbreking van werk, schade aan programma's of gegevens in computersystemen, hardware, software etc. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten of indirect doorverwijzen naar websites of pagina's van derden. De weergave van links naar genoemde websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van hun inhoud.

Greenyard verklaart hierbij uitdrukkelijk dat het geen invloed heeft op de inhoud of andere kenmerken van de genoemde websites en verwerpt hierbij alle aansprakelijkheid voor de inhoud en kenmerken of voor enige vorm van verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet alleen op ons van toepassing, maar op iedere entiteit binnen Greenyard en ons en hun personeel.

Indien een van bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in een rechtsgebied ontwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden: (i) zal deze in het betreffende rechtsgebied moeten worden gereconstrueerd tot het door de wet maximum toegestane niveau om het bedoelde effect zo dicht mogelijk te evenaren en zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven, en (ii) zullen al deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven in ieder ander rechtsgebied.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken.

Op deze website is de Belgische wet van toepassing. Enige geschillen worden door de arrondissementsrechtbanken van Antwerpen (district Mechelen) beheerst.

 

© copyright. Greenyard NV-Alle rechten voorbehouden