Voedselveiligheidscultuur bij Greenyard

Voedselveiligheid is uitermate belangrijk voor Greenyard. Daarom vinden wij dat het verder moet gaan dan het voldoen aan de wettelijke voorschriften en het behalen van de nodige kwaliteitscertificaten. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die in het bedrijf werkt, en niet alleen van de afdeling Kwaliteit. Daarom heeft Greenyard Fresh Belgium besloten deel te nemen aan het QDNA-project, dat wordt beheerd en gecoördineerd door Flanders' Food en loopt in samenwerking met de Universiteit Gent.
Het project brengt de huidige voedselveiligheidscultuur in de hele organisatie in kaart, van productiemedewerkers tot het senior management, door middel van een gemengde aanpak. Alles begint met een nulmeting. Op basis van een uitgebreide vragenlijst wordt geëvalueerd hoe goed onze managementsystemen zijn afgestemd op de risico's van onze activiteiten, hoe effectief voedselveiligheid is ingebed in onze organisatie en hoe wij, als individuen, omgaan met voedselveiligheid en deze ervaren.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om een kloofanalyse van de huidige voedselveiligheidscultuur uit te voeren en mogelijke verbetertrajecten vast te stellen. Deze vormen de basis voor een aantal voedselveiligheidscultuurinterventies, die in een latere fase van het project worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

De lessen uit het project komen niet alleen ten goede aan Greenyard Fresh Belgium, maar worden ook gebruikt binnen de gehele Greenyard-groep, aangezien we samen met collega's uit andere landen en divisies de nodige stappen gaan zetten.