Naar een leefbaar loon in de bananensector

In 2021 heeft een grote groep Duitse retailers, verenigd in de Arbeitsgruppe des deutschen Einzelhandels zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen (werkgroep van Duitse retailers voor leefbare lonen en inkomens), een verbintenis ondertekend om te zorgen voor leefbare lonen voor iedereen die betrokken is bij de teelt van bananen die in Duitse supermarkten worden verkocht. Met Greenyard Fresh Germany nemen we nu het voortouw in een proefproject voor de sectorbrede implementatie van deze verbintenis. Als verbindingspartner tussen telers en retailers zien wij het als onze verantwoordelijkheid en plicht om ervoor te zorgen dat iedereen in de keten een eerlijke beloning krijgt voor zijn harde werk. "We hebben besloten om voor dit project de definitie van de Global Living Wage Coalition te volgen. Allereerst is het belangrijk het onderscheid te maken met minimumlonen, die een puur wettelijke vereiste zijn. Een leefbaar loon houdt veel meer in dan dat. Dit wordt gedefinieerd als een voorspelbare, vaste beloning voor één standaardwerkweek, exclusief overwerk. Het houdt rekening met alles wat nodig is om een goed leven te leiden: gezonde voeding, kleding, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor werknemers en hun gezinnen, allemaal gebaseerd op de werkelijke levensstandaard en marktprijzen in de regio's waar onze boeren actief zijn.

Wij hebben nauw samengewerkt met verschillende van onze leveranciers en boeren om de kloof te bepalen tussen de huidige lonen en het leefbaar loon zoals wij dat hebben gedefinieerd. De volgende stap was deze loonkloof te vertalen naar de prijs van de bananen die mensen in hun supermarkt kopen. Van hun kant hebben de retailers ermee ingestemd deze verhoging te betalen, die ook in toekomstige aanbestedingsprocedures wordt meegenomen.

Wij vinden het erg belangrijk om bij baanbrekende projecten als deze het voortouw te nemen en uit de eerste hand te leren wat de praktische gevolgen zijn. Het is één ding om leveranciers een handvest te laten ondertekenen, maar het is iets anders om alles uit te voeren en ervoor te zorgen dat de werknemers er daadwerkelijk van profiteren. Aangezien wij de leefbare lonen implementeren in de contracten met onze leveranciers, volgen we ook de daadwerkelijke vooruitgang op het terrein, die ook door een extern bedrijf zal worden gecontroleerd. Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de werknemers en hun gezinnen het verschil in hun dagelijks leven echt kunnen voelen. Dat kunnen we alleen als we gesteund worden door onze klanten en consumenten, die uiteindelijk een iets hogere prijs betalen voor deze bananen.”