gyhorti_repaired-peatbogs_power
Met respect voor de natuur

We hebben de grootste respect voor het milieu in alles wat we doen. Onze visie op duurzaamheid en milieuzorg is geïmplementeerd op verschillende niveaus in onze strategie en dagelijkse bedrijfsvoering.

Zaadjes planten voor een gezondere toekomst
Greenyard doet er alles aan om de milieu-impact van al zijn activiteiten in de toeleveringsketen te verminderen, inclusief productie, opslag, logistiek en transport.

Deze missie vertaalt zich in acties op volgende gebieden:

1. We gebruiken onze grondstoffen op een weloverwogen en duurzame manier
2. We nemen de nodige maatregelen om vervuiling te voorkomen
3. We nemen preventieve en corrigerende maatregelen in geval van incidenten
4. We gebruiken duurzaam ontgonnen grondstoffen
1 / We gebruiken onze grondstoffen op een weloverwogen en duurzame manier
Greenyard's visie ten aanzien van Duurzame Ontwikkeling vertaalt zich in het gecontroleerde gebruik van grondstoffen. We monitoren, meten en implementeren de acties die nodig zijn om ons energie- (elektriciteit, brandstof) en waterverbruik continu te verminderen.
Breakdown of emissions
Avoid pollution
2 / We nemen de nodige maatregelen om vervuiling te voorkomen
Greenyard beheert afval- en vervuilingsrisico's overeenkomstig zijn milieubeleid en de principes van ISO 14001:2015. We nemen preventieve maatregelen ten aanzien van afvalproductie en stellen ieder jaar doelen. Het percentage recycleerbaar afval stijgt ieder jaar (2013: 31%; 2016: 41,3%).

Alle personeelsleden zijn op de hoogte gebracht van onze milieudoelen en als zodanig getraind.

Onze verpakkingen zijn voorzien van de juiste symbolen, zodat onze klanten hun afval correct kunnen scheiden.
3 / We nemen preventieve en corrigerende maatregelen in geval van incidenten
We hanteren preventieve maatregelen en nemen corrigerende maatregelen. We voeren systematische en gedocumenteerde analyses uit ten aanzien van de risico's die gepaard gaan met onze activiteiten. Actieplannen worden geïmplementeerd en opgevolgd voor ieder aspect (Kwaliteit, Veiligheid en Milieu).
Prevention
Renewable raw materials
4 / We gebruiken verantwoord geproduceerde grondstoffen
Het produceren van een kwaliteitsproduct begint met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen. Daarom beheert Greenyard een groot deel van zijn grondstoffen. We streven er ook naar om zoveel mogelijk lokale en herbruikbare grondstoffen te gebruiken.

Greenyard registreert het percentage hernieuwbare grondstoffen dat wordt gebruik in zijn groeimedia. Ieder jaar stellen we doelen en streven we om het percentage te verhogen.

Onze R&D-afdeling stellen we de uitdaging om producten te ontwerpen die de milieu-impact van onze teelt kunnen verminderen. We werken aan innovatieve concepten om planten, groenten en fruit te produceren die smaakvoller, gezonder en bovenal duurzamer zijn.
De hoogste internationale standaarden
ISO 14001:2015
Milieu Project Sierteelt (MPS)
Responsibly Produced Peat (RPP)
Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)
Duurzaamheidsrapport
Nieuws
Horticulture
Greenyard Horticulture ontvangt certificaten voor duurzaam geproduceerd veen (RPP)
Nieuws
Horticulture
Greenyard Horticulture behaalt ISO 14001:2015 certificaat