Message from the co-CEOs - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
Boodschap van de co-CEO’s
“Vandaag is Greenyard een sterke, efficiënte en financieel gezondere onderneming die een unieke positie in het marktlandschap inneemt. En de toekomst ziet er beter uit dan ooit.”
co-CEO’s Greenyard

  

Beste klanten, telers, medewerkers, handelspartners en aandeelhouders,

2020 was een jaar als geen ander. En dit zowel binnen als buiten de muren van het bedrijf. De coronapandemie zorgde voor een nieuwe wending in ons leven en bracht ons in herinnering welke rol we als individu, maar ook als bedrijf, op ons moeten nemen om bij te dragen aan een gezonde maatschappij. Voor Greenyard was 2020 ook het jaar waarin we ons Transformatieplan voltooiden en we bleven streven naar ons ultieme doel: de drijvende kracht worden achter een gezondere levensstijl en een duurzamere voedselvoorzieningsketen.

In maart 2020 werd de wereld wakker in het ‘nieuwe normaal’. Plots leek het alsof ons leven en onze economie op pauze werden gezet. In de strijd tegen het coronavirus werd besloten om over te gaan tot een lockdown. Onze familie, vrienden en collega's beschermen werd de grootste prioriteit.

Maar niet iedereen kon thuis blijven. De hulpdiensten en het verplegend personeel kwamen in de frontlinie te staan. Zij beschermden en verzorgden ons. Maar ook veel van onze collega’s die in distributiecentra en productiefaciliteiten werken, alsook telers en vrachtwagenchauffeurs, verlieten hun huis om ervoor te zorgen dat er het hele jaar door gezond voedsel beschikbaar was. Onze collega’s getuigden van veerkracht, toewijding en openheid, ze pasten zich in een mum van tijd aan aan een nieuwe manier van werken om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, en dit binnen een snel evoluerende context.

De lockdown veranderde het consumptiepatroon van de mensen, met een vraag die verschoof van de restaurants en de food service naar de gangpaden van de supermarkt. Telers kwamen mankracht tekort en dit terwijl hun klanten geconfronteerd werden met een grotere vraag. Maar samen met onze klanten en telers konden we de logistieke en organisatorische uitdagingen aangaan en gebruikten we de nodige creativiteit om de bevoorrading van gezond voedsel veilig te stellen daar waar en wanneer de mensen het verwachten.

Voltooiing van het Transformatieplan

2020 was voor Greenyard ook in totaal andere opzichten een opmerkelijk jaar. Zo werd ons Transformatieplan voltooid, waardoor Greenyard uitgroeide tot een bedrijf dat flexibeler en efficiënter is en meer aandacht kon vestigen op haar doel.

Het meest opvallende is dat we de verschuiving naar een geïntegreerd partnermodel konden versnellen. Hierdoor konden we met succes langetermijnrelaties uitbouwen met enkele van Europa’s grootste retailers. We boekten ook grote vooruitgang in het rationaliseren van onze operaties en het creëren van schaalvoordelen voor landen, departementen en divisies. Verbetering en klantgerichtheid zijn belangrijke elementen die iedereen binnen ons bedrijf voortaan permanent nastreeft.

Vandaag al plukken we de vruchten van ons harde werk. De financiële resultaten van AY 20/21 spreken voor zich. De netto-omzet steeg met 8,7% tot € 4.416,2m, terwijl de aangepaste EBITDA (post-IFRS 16) steeg van € 133,4m tot € 156,9m, een stijging van € 23,5m (+17,6%). De aangepaste EBITDA (pre-IFRS 16) steeg tot € 116,6m, goed voor een stijging van 21,8% in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Deze resultaten kwamen boven de verwachtingen uit en hadden een positief effect op onze hefboomratio (nettoschuld/aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden, pre-IFRS 16) die verbeterde van 4,4x afgelopen jaar naar 2,9x op 31 maart 2021.

Toekomstproof

Eind maart viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats. We konden een nieuwe langetermijnfinanciering afsluiten met onze relatiebanken en we trokken nieuwe langetermijninvesteerders aan, goed voor een kapitaalverhoging van € 50,0 M.

Vandaag is Greenyard een sterke, efficiënte en financieel gezondere onderneming die een unieke positie in het marktlandschap inneemt. En de toekomst ziet er beter uit dan ooit. Nog nooit zagen zoveel mensen in dat we de manier waarop we voedsel consumeren en produceren moeten veranderen. De coronacrisis heeft ons nog meer doen inzien dat gezondheid belangrijk is en dat onze huidige manier van leven ons kwetsbaar maakt. Als een van de grootste groenten- en fruitleveranciers op aarde bevinden we ons in een sleutelpositie en nemen we maar al te graag het voortouw in de transitie naar een gezondere levensstijl en een duurzamere voedselvoorzieningsketen.

Wij zorgen voor een betere toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van groenten en fruit, zodat iedereen kan genieten van hun vele voordelen. Het is altijd al onze missie geweest om lekkere en gezonde producten te voorzien voor iedere levensstijl en ieder moment van de dag. Omwille van hun kleinere impact op het milieu kan een hogere consumptie van groenten en fruit ook inspelen op de groeiende mondiale vraag naar voedsel zonder onze aarde uit te putten. Maar daarvoor moet iedereen zijn steentje bijdragen.

Samen

Greenyard kan dit niet alleen. Om echt het verschil te maken, moeten we nauw samenwerken doorheen de volledige waardeketen. De langetermijnrelaties die we hebben opgebouwd met veel van onze klanten en telers zijn dan ook cruciaal. Door een transparante, open en geïntegreerde werkwijze te hanteren, kunnen we kortere en efficiëntere toeleveringsketens creëren die voor iedereen voordelig zijn, van de teler tot de consument.

Dankzij de prestaties van dit jaar en onze unieke positie binnen de voedselwaardeketen kunnen we onze duurzame groei verderzetten en onze ambitie om het leven te verbeteren waarmaken. En dan hebben we het over het leven van iedereen die onze gezonde producten consumeert, over het leven van al onze medewerkers en de personen waarmee we samenwerken binnen onze voedselwaardeketen en natuurlijk over het leven van iedereen op aarde aangezien we op duurzame wijze willen handelen en de natuur willen koesteren en beschermen.

Wij weten dat we bij het streven naar dit ultieme doel kunnen rekenen op onze gepassioneerde medewerkers, ons uitgebreide en stevige netwerk van toegewijde telers, onze vele handelspartners en de steun van de volledige samenleving.

Met dit rapport willen we onze ambitie en passie delen en u meenemen op een tocht waarbij u de ongekende mogelijkheden van groenten en fruit ontdekt voor een gezondere en duurzamere toekomst.

Hein Deprez, Marc Zwaaneveld, co-CEO’s Greenyard

Jaarverslag 2020-2021
Ons geïntegreerd jaarverslag combineert commerciële en financiële verslaggeving om de aandeelhouders, werknemers en het grote publiek te informeren over Greenyards boekjaar 2020-2021.