Boodschap van de CFO - Jaarverslag Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
Boodschap van de CFO
In de boodschap van de co-CEO’s ligt de focus op Greenyards ambities voor de toekomst en wordt duidelijk dat we de transformatie achter ons laten. Hoe komt dat tot uiting in de financiële resultaten?
Geert Peeters

Aangezien de vraag naar voedsel en dan vooral groenten en fruit structureel stijgt, helpen we onze klanten om de consumenten de best mogelijke categorieën, variëteiten, herkomsten en smaken te bieden, zowel in verse als in diepgevroren of bereide vorm. Tegelijkertijd stroomlijnen we onze volledige toeleveringsketen en stemmen we deze af op de behoeften van onze klanten. Zo kunnen we ons brede aanbod op een alsmaar kostenefficiëntere manier beheren en organiseren.

Het is bewezen dat deze combinatie een succesvol model is, want onze omzet is met 8,7% gestegen ten opzichte van vorige jaar. We verwachten dat deze groei zich de komende jaren zal voortzetten. Wellicht zien we een tijdelijke afvlakking wanneer de coronaperiode, die de volumes opgedreven heeft bij de retailers, stilaan achter de rug is.

Intussen heeft het Transformatieplan ons flexibeler en efficiënter gemaakt. We bouwen nu op deze dynamiek voort met verschillende initiatieven voor constante verbetering in domeinen als transport, inkoop en productie. Sommige van deze initiatieven zullen ook geruggensteund worden door strategische investeringen. Dit jaar haalden we een marge van 3,6%, waardoor onze aangepaste EBITDA 156,9 miljoen euro bedroeg, tegenover 133,4 miljoen euro vorig jaar. Naar verwachting zal onze aangepaste EBITDA volgend jaar verder stijgen tot meer dan 165,0 miljoen euro.

Verder ben ik zeer tevreden dat onze focus op financiële resultaten en cashgeneratie ervoor gezorgd heeft dat onze nominale schuld flink gedaald is. Onze operationele cashgeneratie werd aangevuld met een kapitaalverhoging van 50,0 miljoen euro, waardoor we de hefboomratio veel sneller dan verwacht konden verlagen van 4,4x vorig jaar naar 2,9x nu. Gezien onze nieuwe driejarige financiering beschikken we over een sterke financiële basis om onze veelbelovende strategie en bedrijfsgroei te ondersteunen. Dankzij de dalende financieringskosten in combinatie met de stijgende operationele resultaten zal het nettoresultaat van 1,2 miljoen euro bovendien zijn grote potentieel tonen.

Meer dan ooit kiezen mensen heel bewust voor een gezonde levensstijl. Consumenten willen gezonde, lekkere en gemakkelijke voedseloplossingen, met als gevolg dat ze per persoon meer uitgeven aan groenten en fruit. Anderzijds combineren de consumenten vaker verschillende categorieën van fruit en groenten, waarop ons aanvullende aanbod verse, diepgevroren en bereide producten inspeelt.

We stellen ook een duidelijke volumestijging vast bij onze geïntegreerde langdurige klantrelaties. Dit bewijst dat klanten wel degelijk belang hechten aan serviceniveau, nauwe samenwerking, op elkaar afgestemde ambities en een korte toeleveringsketen. Vandaag komt zo’n 60% van de groepsomzet en meer dan 70% van de Fresh-omzet van klanten met wie we een formele samenwerking opgebouwd hebben.

COVID-19 heeft nogmaals aangetoond hoe belangrijk een robuuste toeleveringsketen is. En met robuust bedoelen we een toeleveringsketen waarin het aantal tussenpersonen en het aantal stopplaatsen van de producten beperkt zijn. Het blijft ons uiteindelijke doel om onze toeleveringsketen zo kort mogelijk te houden en tegelijkertijd duurzamer te maken.