7 pillars for future growth - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
7 pijlers

7 pijlers voor groei

Greenyard heeft voor de komende 4 jaar een herzien en ambitieus plan aangekondigd dat zal dienen als leidraad. Dit langetermijnplan stoelt op 7 pijlers.

  • Greenyards unieke langetermijnrelaties met klanten versterken om meer diensten met meerwaarde te leveren.
  • Greenyards activa en productiecapaciteiten verder uitbreiden, met inbegrip van automatisering, capaciteitsuitbreiding, meer kwaliteit en verhoogde efficiëntie.
  • Een uitgekiende inkoopstrategie voeren om nieuwe telers aan te trekken en belangrijke telers te behouden. Een nauwere samenwerking zal de beschikbaarheid en levering van de meest gegeerde categorieën verzekeren en een katalysator vormen voor de verdere professionalisering van de landbouwsector.
  • Een roadmap maken met concrete duurzaamheidsverbintenissen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf verder te verkleinen, om zowel op ecologisch als sociaal vlak een duurzame voedselwaardeketen te verzekeren en om gezonde en duurzame voedingsconcepten te promoten.
  • Meer weerbaarheid bieden tegen externe factoren zoals infecties, ongunstige weersomstandigheden en crisissen dankzij een bedrijfsprofiel, processen en structuren die robuuster zijn.
  • De interne organisatie van de groep voortdurend aansterken, Greenyards aanwezigheid op wereldniveau verbeteren en tegelijkertijd ook het flexibele karakter van onze organisatie behouden.
  • Een sterke corporate governance voeren om de ambities en verdere groei van Greenyard te ondersteunen en te verzekeren.