The road to better sourcing - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

De weg naar een beter inkoopproces

Sander Moret

 

Greenyard kan voor de inkoop van haar groenten en fruit terugvallen op een bijzonder groot, wereldwijd netwerk van erg toegewijde telers. "We zijn onze strategische samenwerkingen met de beste telers ter wereld verder aan het uitdiepen om te verzekeren dat bepaalde populaire categorieën waar veel vraag naar is het hele jaar door beschikbaar kunnen zijn", verklaart Sander Moret, Category Manager voor mango’s.

Greenyard werkt met veel van haar telers al jaren, en soms zelfs decennia, non-stop samen. Deze langdurige samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen, van het zorgen voor gegarandeerde volumes en onder contract telen tot het aangaan van volwaardige joint ventures. "Ze kunnen ook opleidingsprogramma’s omvatten rond efficiëntere en duurzamere landbouwtechnieken. Omdat wij technologische innovatie stimuleren en investeren in langdurige relaties, hebben veel van onze telers de kans gekregen om een gezond en duurzaam bedrijf uit te bouwen. Vanuit Greenyards oogpunt verbeteren deze langdurige partnerschappen de efficiëntie van de bevoorrading, de beschikbaarheid van de producten en de transparantie voor klanten."

Verder bouwen op ervaring

Aangezien we aan het evolueren zijn richting langdurige en meer strategische relaties met onze klanten wordt het ook steeds belangrijker om te investeren in minstens even sterke relaties met onze telers. "Het is simpelweg geen optie om handel te voeren op dagelijkse basis en het goedkoopst mogelijke product te kopen. Onze klanten het hele jaar door voorzien van verse producten houdt zoveel meer in dan gewoon telefonisch contact leggen met Peru."

Greenyards verantwoordelijkheid bestaat erin de kwaliteit en beschikbaarheid van de producten voor haar markten en klanten te garanderen. Bovendien zijn we het aan onze leveranciers verschuldigd om hun producten zo goed mogelijk te verkopen. Dankzij onze strategische partnerschappen kunnen we beter inschatten welke volumes onze klanten wensen. Bijgevolg kunnen de telers hun productie beter plannen. Dit is belangrijk voor alle producten die we kopen en verkopen, maar nog meer voor de erg gegeerde categorieën zoals de mango’s of avocado's.

Greenyard werkt al jaren vanuit dit principe en ondernam reeds talrijke initiatieven. Zo werden er al uitgebreide inkoopprogramma’s voor citrusvruchten, Pink Lady-appels en avocado’s ingevoerd. "We bouwen momenteel verder op deze positieve ervaringen om een meer systematische aanpak te hanteren en onze inkoopstrategie naar een hoger niveau te tillen," vertelt Sander Moret.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het delen van kennis binnen ons bedrijf. "Als Category Manager werk ik dagelijks nauw samen met de productmanagers in onze entiteiten om te peilen naar hun behoeften", legt Sander Moret uit. "We organiseren wekelijks vergaderingen om marktontwikkelingen, kwalitatieve feedback en de beschikbaarheid van producten te bespreken. We betrekken hierbij ook onze lokale inkoopconnecties. Het intern afstemmen op elkaar vormt een groot voordeel voor onze telers: ze krijgen één duidelijke boodschap van de groep. Met behulp van de consumenteninzichten en voorspellingen kunnen we beter de nodige volumes inschatten, waardoor telers gemakkelijker vooruit kunnen plannen."

De volledige boom

Groenten en fruit zijn producten van de natuur. Ze bestaan in verschillende vormen en kwaliteiten en hun beschikbaarheid hangt af van verschillende onvoorspelbare elementen zoals het weer. "Dit betekent dat telers steeds het risico lopen om met een deel van hun oogst te blijven zitten", licht Sander Moret toe. "Greenyard is echter een grote groente- en fruitleverancier en kan ze dus kwijt aan diverse markten met uiteenlopende voorkeuren. Zo kunnen we onze telers een oplossing voor de volledige boom aanreiken en niet enkel voor één specifieke vorm of kwaliteit. Dankzij onze unieke combo van Fresh-, Frozen- en Prepared-divisies kunnen we zelfs oplossingen bieden voor producten die niet vers verkocht kunnen worden maar wel geschikt zijn voor andere toepassingen, denk maar aan onze diepgevroren mangopartjes. Hierdoor kunnen we de afvalberg over de volledige toeleveringsketen aanzienlijk verkleinen."

Meer transparantie bieden

Langdurige partnerschappen met telers maken het voor Greenyard mogelijk om in te spelen op bepaalde noden van vandaag. "De volledige keten heeft duidelijk nood aan meer transparantie", stelt Sander Moret. "En dit gaat verder dan enkel het reglementaire aspect. Mensen willen oprecht weten waar hun groenten en fruit vandaan komen. Daarom is het belangrijk om transparant te zijn over hoe producten geteeld en getransporteerd worden en hoe boeren verloond worden voor hun werk. De stabiele en rechtstreekse relatie met onze telers maakt het veel eenvoudiger om deze vragen snel en oprecht te beantwoorden."

"We hebben ons slim inkoopprogramma opgestart met een duidelijke focus op overzees inkopen en een aantal categorieën waar veel vraag naar is. Het doel is om onze aanpak toe te passen op alle inkopen binnen Greenyard, inclusief de binnenlandse inkoop. Ik ben ervan overtuigd dat we zo vorm geven aan een nieuwe standaard voor de markt", besluit Sander Moret.

In een notendop
De inkoopstrategie van Greenyard
• Slim inkoopproces: bestaande relaties versterken en nieuwe relaties aanknopen met vooraanstaande telers
• Verhoogde efficiëntie: betere economische voorwaarden en een stabielere bevoorrading
• Duurzame toeleveringsketen: minder afval, slimmer gebruik van logistiek en meer evenwicht tussen vraag en aanbod
• Toekomstproof: de beschikbaarheid en bevoorrading van de meest gegeerde categorieën garanderen en een katalysator vormen in de verdere professionalisering van de landbouwsector
• Samenwerking binnen Greenyard: groepsexpertise bundelen en onderling op elkaar afstemmen
• Sociale verantwoordelijkheid: Een duurzame voedseltoeleveringsketen (op milieu- en sociaal vlak) verzekeren en erop toezien dat onze telers en leveranciers alle relevante en geldende standaarden naleven.
mango_pickers.jpg