Een veilige plek waar iedereen zich thuisvoelt

Met onze Strategie 2030 hebben wij de lat hoog gelegd. We hebben de uitgesproken ambitie om een koploper in onze sector te zijn, met een duidelijke focus op het creëren van duurzamere voedselwaardeketens. "Het aantrekken en ontwikkelen van het talent om onze ambities waar te maken, is daarbij van cruciaal belang. Dit begint met het creëren van een omgeving waarin we de juiste mensen, met de juiste mentaliteit, op de juiste plaats kunnen krijgen", aldus Sarah Tijskens, Group HR Business Partner bij Greenyard.

"Wij zijn een prestatiegerichte organisatie", zegt Sarah Tijskens. "Onze mensen geven elke dag het beste van zichzelf. Ze hebben een passie voor wat ze doen, en ze zijn bereid om een stapje extra te zetten en onze organisatie te helpen opbouwen en vormgeven. We verwachten veel van onze mensen, maar we moeten ook iets terugdoen. We willen dat onze organisatie een veilige plek is, waar mensen vertrouwen en steun vinden om zo goed mogelijk te presteren."

De juiste begeleiding in elke levensfase

Dat begint al aan het begin van hun carrière bij Greenyard. Bij Bakker hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid programma voor pas afgestudeerden. "We hebben een uitgebreid programma ontwikkeld voor pas afgestudeerden, waarmee ze ervaringen kunnen opdoen op verschillende afdelingen van het bedrijf, of zelfs in verschillende landen. Het programma duurt anderhalf jaar en bestaat meestal uit drie periodes van zes maanden waarin zij drie verschillende functies bekleden. Deze periode helpt hen niet alleen om de verschillende activiteiten binnen ons bedrijf te verkennen, maar het geeft hen ook een beter inzicht in ons bedrijf, zodat ze hun netwerk kunnen opbouwen, wat cruciaal kan zijn in hun latere carrière."

Maar het gaat niet alleen om het aantrekken en ontwikkelen van jong talent. "Wij geloven dat talentontwikkeling en de juiste coaching cruciale elementen zijn gedurende ieders carrière bij Greenyard", aldus Karin Faase, HR Manager bij Bakker Barendrecht. "In de loop der jaren hebben wij een talentontwikkelingsprogramma uitgewerkt dat ook rekening houdt met de persoonlijke ontwikkeling van mensen. In elke fase van zijn leven en zijn loopbaan wordt iedereen geconfronteerd met andere behoeften en uitdagingen. Als we de talenten van mensen op de lange termijn willen ontwikkelen, moeten we daar rekening mee houden."

"Daarom hebben we vier hoofdcategorieën gedefinieerd als leidraad voor onze inspanningen. Er zijn groene druiven, die pas zijn afgestudeerd en op zoek zijn naar kennis uit alle mogelijke hoeken. Dan zijn er de rode kersen, een paar jaar ouder, waarschijnlijk met jonge kinderen en misschien bezig met het bouwen of verbouwen van hun huis. De sinaasappels naderen de helft van hun carrière en hebben misschien wat meer tijd om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en hun horizon te verbreden. Tot slot zijn er de goudgele ananassen, die in het laatste decennium van hun beroepsleven zitten. Zij beschikken over een enorme expertise en willen mogelijk een mentorrol vervullen voor jongere mensen. Dit betekent niet dat het een ‘one-size-fits-all’-aanpak is (iedereen heeft zijn eigen zeer specifieke behoeften) maar het helpt ons wel om talentontwikkeling vanuit een ander en langetermijnperspectief te bekijken."

Een doelgericht bedrijf

Sarah Tijskens werkt op groepsniveau, waar ze zich richt op het vinden van de juiste profielen op het gebied van legal, IT, finance, communicatie en algemeen management. Ondanks een krappe arbeidsmarkt hebben we het afgelopen jaar een flink aantal belangrijke posities kunnen invullen, zowel in het topmanagement als in cruciale ondersteunende functies. Ik geloof dat we één groot voordeel hebben als het gaat om het aantrekken van talent. Wij zijn een doelgericht bedrijf; wij promoten actief natuurlijke, plantaardige voedingsproducten die niet alleen beter zijn voor onze gezondheid, maar ook voor de planeet. De hedendaagse sollicitanten zijn veel bewuster geworden van het bedrijf waarvoor zij willen werken. Jongere generaties zijn bijzonder gevoelig voor dit argument en zijn op zoek naar een werkplek waar ze echt kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Een afspiegeling van de wereld om ons heen

Greenyard respecteert diversiteit in al haar vormen: nationaliteit, religie, cultuur, taal, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en zorgt voor gelijke kansen voor al haar werknemers. "Bij onze groep werken momenteel mensen van ongeveer 80 nationaliteiten, met veel verschillende achtergronden, die veel verschillende talen spreken," zegt Karin Faase. "Het is duidelijk dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in ons bedrijf. Hoewel we beseffen dat we er nog niet zijn, geloven we dat dit een cruciaal element zal zijn voor de toekomst van ons bedrijf. Nu de samenleving steeds diverser wordt, is het belangrijk om deze evolutie ook in onze eigen organisatie op alle niveaus en afdelingen terug te zien."