Meten en handelen

Duurzaamheid is diep verankerd in onze dagelijkse activiteiten, en er is een sterke en toenemende behoefte aan een op feiten gebaseerde aanpak om onze prestaties te monitoren en onze vooruitgang op te volgen. Enkele jaren geleden zijn wij al begonnen met het verzamelen van een groot aantal gegevens om onze milieu-impact op gebieden als energie, water, verpakkingen en afval nauwkeurig in kaart te brengen. Dit gebeurde gewoonlijk op jaarbasis en viel samen met de publicatie van ons duurzaamheidsverslag.

Eerder dit jaar introduceerden wij een speciale, groepsbrede tool voor duurzaamheidsrapportage waarmee wij maandelijks op een consistente manier gegevens kunnen verzamelen van elke divisie, entiteit en vestiging. De meeste gegevens worden in het systeem ingevoerd door onze lokale duurzaamheidsambassadeurs, die een groot aantal parameters bijhouden: verbruik van elektriciteit en brandstof, terugwinning van water, energie geproduceerd door onze zonnepanelen, verpakkingsmaterialen en hun recycleerbaarheid, volumes voor verschillende afvalstromen, enz.

Het maandelijkse rapportageschema loopt parallel met onze financiële rapportage op groepsniveau, waardoor het management onze prestaties kan analyseren, snel trends en afwijkingen kan opsporen en onze activiteiten in de juiste richting kan sturen. De gegevens worden op een zeer visuele manier gepresenteerd, met dashboards die een onmiddellijk overzicht geven van de belangrijkste evoluties.

Maar we zijn nog niet klaar. Naarmate we vorderen, voegen we KPI's (Key Performance Indicators) voor verschillende parameters toe en stellen we deze bij, terwijl het aantal parameters en het detailniveau toenemen. Wij gaan ook meer gegevens verzamelen op andere gebieden, waaronder gezondheid en veiligheid. We kijken ook naar geïntegreerde systemen waarmee we informatie automatisch kunnen bijwerken, waardoor de nauwkeurigheid van de informatie toeneemt en alle betrokkenen tijd besparen.

Het belang van dit project kan niet genoeg worden benadrukt. De rapportagetool is het resultaat van nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen, waaronder Business Intelligence, IT en Financiën. De gegevens die wij verzamelen zijn cruciaal om te voldoen aan bestaande en toekomstige regelgeving en worden op dezelfde manier geverifieerd en gecontroleerd als onze financiële cijfers. Op termijn worden ze zelfs even belangrijk als indicatoren voor hoe goed wij het als bedrijf doen.