Derde duurzaamheidsrapport voor Greenyard

Als grote leverancier van gezonde voeding, spelen wij een belangrijke rol in de transitie naar een gezondere en duurzamere toekomst. Omdat we iedereen willen laten genieten van de vele voordelen van fruit en groenten, zorgen wij voor betere toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Iedere dag leveren we samen met onze klanten en leveranciers grote inspanningen om een gezondere toekomst door een verhoogde fruit- en groentenconsumptie te stimuleren.

Onze huidige duurzaamheidsinspanningen worden duidelijk vermeld in ons recentste Duurzaamheidsrapport dat gepubliceerd werd op 5 november. Dit rapport betekent ook de volgende stap op weg naar een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie.

Toch is er meer dat we kunnen – en zullen - doen. De mogelijkheden om onze impact op het milieu te verminderen zijn legio. Hiervoor identificeerden we duidelijke doelstellingen die we tegen eind 2025 willen realiseren op basis van vier belangrijke pijlers:

  • Een vermindering van de broeikasgasemissies met 50%;
  • 100% van onze telers in kaart gebracht op waterrisico;
  • 100% recycleerbare consumentenverpakkingen;
  • 100% van onze telers in risicolanden certificeren voor naleving van de sociale regelgeving.

Klik hier voor het rapport: Duurzaamheidsrapport