Greenyard ondersteunt de Green Deal Eiwitshift 2021-2025

Een onderdeel van de oplossing in de zoektocht naar een gezonde en duurzamere voedingsconsumptie

Met de Green Deal Eiwitshift streven de Vlaamse overheid en een aantal prominente voedingsbedrijven, waaronder Greenyard, naar een duurzamer voedingspatroon. Het doel: de verhouding plantaardige eiwitten – nu 40% – en dierlijke eiwitten – nu 60% – omdraaien tegen 2030.

 

De Green Deal Eiwitshift ligt geheel in lijn met onze visie: Mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur. Omdat peulvruchten een belangrijke component vormen in het aanbod plantaardige eiwitten willen we ons actief inzetten om de consumptie ervan te stimuleren door in te zetten op inspiratie en gemak. We engageren ons alvast om de verschillende spelers in de toeleveringsketen te overtuigen van de gezondheids- en milieuvoordelen van plantaardige eiwitten. 

 

Een gezonde levensstijl en een duurzamer voedingspatroon

Greenyard zet zich in voor een gezonde levensstijl en een duurzamer voedingspatroon. Met een breed gamma aan groenten en fruit dat vers of verwerkt tot een gezond product in de winkels komt te liggen, leveren we daar iedere dag een bijdrage aan. Het aandeel van groenten en fruit in ons dagelijks consumptiepatroon is momenteel nog veel te laag. We moeten dit omhoog brengen om een duurzamere voedingsketen te bereiken. Binnen die keten moeten we ook kijken naar een transitie naar meer plantaardige eiwitten. De doelstellingen die de Vlaamse Overheid heeft geformuleerd in haar Green Deal Eiwitshift sluiten daar voor ons goed bij aan.

 

De rol van plantaardige producten

Plantaardige producten hebben een kleinere impact dan dierlijke producten, zowel op het milieu als de gezondheid:

  • de productie van plantaardige producten en ook plantaardige eiwitten heeft een nadrukkelijk lagere impact op het milieu dan andere voedingsproducten. Veeteelt heeft bijvoorbeeld veel meer land en water nodig met meer broeikasgasemissies en een stikstofoverschot;
  • plantaardige voeding zoals peulvruchten, fruit en groenten hebben bovendien een positief effect op voedingsgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten en darmkanker;

Net als gezonde groenten en fruit ‘kosten’ plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld peulvruchten als boontjes en erwten ons dus een pak minder. Ze zijn goed voor het klimaat, onze gezondheid en onze portemonnee.

 

Greenyard’s Green Deal engagement

Bij Greenyard willen we dagelijks een bijdrage leveren aan een gezondere levensstijl voor de huidige generaties, en tegelijk willen we voor toekomstige generaties zorgen door de impact op onze enige planeet zo laag mogelijk te maken. Deze eiwitshift past daarom perfect in onze duurzaamheidsstrategie waarin klimaatactie, waterbeheer en verantwoorde inkoop centraal staan. We willen deze doelstellingen dan ook vertalen in actiegerichte productontwikkelingen en communicatie. Samen met de andere deelnemers willen we met deze Green Deal Eiwitshift tegen 2025 60% plantaardige en maar 40% dierlijke eiwitten op het bord van de consument.

 

Focus op peulvruchten

In eerste instantie zullen we ons concentreren op de consumptie van peulvruchten - een belangrijke component in het aanbod van plantaardige eiwitten. Peulvruchten maken al lang deel uit van ons gamma aan bereide groenten, maar ondertussen vind je ze ook in onze verse en vriesverse producten terug.

Maar daar stopt het niet: we willen ook onze klanten en andere belanghebbenden overtuigen om mee te gaan in het verhaal van de eiwitshift. Zo kunnen plantaardige producten nog sneller een standaard onderdeel worden van ons eetpatroon en helpen we mee om tegen 2030 de shift van 40% naar 60% plantaardige eiwitten te hebben gemaakt.

Daarom willen we ons huidige aanbod verder uitbreiden en beter afstemmen op de verhoogde vraag naar plantaardige voeding. Gebruiksgemak vormt hierbij de belangrijkste innovatiepijler. We engageren ons om de ontwikkeling van gemaksgerechten op basis van peulvruchten nadrukkelijk op de agenda te zetten bij onze klanten en partners met het oog op de uitbreiding van ons aanbod tijdens de looptijd van de Green Deal. We maken jaarlijks ook een overzicht voor onze klanten van alle productontwikkelingen met peulvruchten in het Fresh, Frozen en Prepared gamma.

Samen met onze partners, willen we zo tussen 2021 en 2025 streven naar een gezond en evenwichtig voedingspatroon waar de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten bijdraagt aan een duurzame wereld.

 

Benieuwd wat jij kan doen voor een duurzame toekomst? Klik hier voor meer informatie.