Verantwoord en duurzaam inkopen - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner

Verantwoord en duurzaam inkopen

mango

De voedselvoorzieningsketens zijn complexer en langer geworden omdat de fysieke afstand tussen veld en vork is toegenomen. We erkennen expliciet onze verantwoordelijkheid voor onze toeleveringsketens en de sociale en ecologische kwesties die daaruit kunnen voortvloeien. Greenyard richt zich actief op sociale normen, verantwoordelijkheid, transparantie en traceerbaarheid, in nauwe samenwerking met telers en leveranciers.

Onze aanpak
Greenyard koopt jaarlijks wereldwijd meer dan 2,5 miljoen ton groenten en fruit in. 22% van onze volumes is afkomstig uit risicolanden en -regio’s (Amfori BSCI-classificatie), wat voornamelijk toe te schrijven is aan de overzeese volumes van de divisie Fresh. We hechten veel belang aan het waarborgen van sociale normen in onze gehele waardeketen. We hebben de uitdrukkelijke ambitie geformuleerd om enkel zaken te doen met leveranciers die de naleving van de internationale en nationale arbeidswetgeving kunnen garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor risicolanden. We vragen onze leveranciers om de sociale naleving te waarborgen door middel van beoordelingsinstrumenten en certificeringsregelingen (GRASP, SEDEX, Rainforest Alliance, ETI, SA8000).

Onze voortgang
Greenyard heeft zich ertoe verbonden om 100% van haar telers in risicogebieden voor sociale naleving te laten certificeren. Op dit moment is zo’n 81% van onze telers in deze regio’s gecertificeerd. Ook de Fair Trade-volumes zijn gestaag gegroeid en vertegenwoordigen nu zo’n 4% van de volumes van Greenyard Fresh. Elders groeien de volumes van biologische producten gestaag en vertegenwoordigen ze meer dan 5% van de volumes van Greenyard Fresh en meer dan 3% van de volumes van Greenyard Prepared en Frozen.

Voortbouwend op het succes van de eerste termijn van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV), heeft Greenyard haar betrokkenheid vergroot toen de partners hun nieuwe gezamelijke duurzaamheidsstrategie voor 2025 lanceerden. Naast sociale naleving hebben alle partners zich ertoe verbonden om de ecologische voetafdruk (CO2-voetafdruk, voedselverspilling, watergebruik) van prioritaire producten tegen 2025 te verminderen. Tegelijkertijd worden de eerste stappen gezet om de lonen en inkomens voor boeren te verbeteren en een daadkrachtig due diligence-beleid in de toeleveringsketen in te voeren. Samen met het Duitse ontwikkelingsagentschap GIZ en andere partners hebben we in Mali onze betrokkenheid bij een Integrated Development Partnership voortgezet om de teelt van verse mango’s te bevorderen.

Organic Farmer Group
Biologische producten uit Italië naar een hoger niveau tillen
“Dankzij de oprichting van de Organic Farmer Group (OFG) hebben we onze banden met een aantal van de beste biologische fruittelers van Italië kunnen aanhalen. Samen creëren we kortere, efficiëntere en transparantere toeleveringsketens, waar zowel de consument als de teler baat bij hebben’’, zegt Giovanni Glioti, Quality Manager bij Greenyard Fresh Italy.

Biologische groenten en fruit vormen een belangrijke groeimarkt. Het aantal mensen dat bewust kiest voor gezonde en duurzame producten neemt snel toe. Italy heeft een voortrekkersrol gespeeld in deze ontwikkeling en is tegenwoordig een van ‘s werelds grootste exporteurs van biologische producten.

Focussen op wat ze het beste kunnen In 2019 hebben negen Italiaanse producenten hun krachten gebundeld om onder leiding van Greenyard Fresh Italy de OFG op te richten. Het doel is de biologische productie voor internationale markten verder te ontwikkelen en de kwaliteits- en productienormen te verbeteren. “Dankzij de OFG kunnen producenten zich focussen op wat ze het beste kunnen en het leukst vinden: het beste fruit van Italië telen. Ze hoeven zich niet langer zorgen te maken over aspecten als opslag, verpakking, etikettering en productieplanning, die gecentraliseerd zijn en door de Groep worden verzorgd”, legt Giovanni Glioti uit.

Maar er komt nog veel meer bij kijken. Als verbindende partner tussen telers en retailers zorgt Greenyard er ook voor dat de vraag van de eindconsument in de winkels en de productie op het veld veel beter op elkaar worden afgestemd. “Transparantie in de toeleveringsketen is essentieel”, zegt Giovanni Glioti. “Het is onze missie om de eisen van onze klanten – zowel op het gebied van volume als kwaliteit – te vertalen naar onze telers. Zo kunnen we voor beide partijen een belangrijke toegevoegde waarde creëren en voedselverspilling tegengaan.”

Zichtbaarheid voor de consument
Het initiatief heeft al veel telers van kiwi’s, steenvruchten en peren ervan overtuigd om exclusief voor Greenyard te produceren. “We zijn van plan om het aantal telers in de loop der tijd verder uit te breiden, de volumes te vergroten en meer categorieën toe te voegen”, aldus Giovanni Glioti. “We investeren ook in trainingen voor boeren om hen te helpen de certificeringsdoelstellingen te halen. Door regelmatige bezoeken aan de landbouwbedrijven kunnen we hun uitdagingen uit de eerste hand ervaren. Tot slot willen we de inspanningen van onze boeren ook zichtbaarder maken voor consumenten door informatie over de herkomst van de producten op onze verpakkingen te vermelden.”
bananenbomen

Toekomstplannen
We zijn van plan om het aantal landen van herkomst waarvoor we op het gebied van sociale normen zekerheid eisen, uit te breiden in overeenstemming met de ambitie van SIFAV 2025. Zodoende hebben we ons ten doel gesteld dat in 2025 100% van onze telers in landen met een hoog en gemiddeld risico (SIFAV-classificatie) gecertificeerd zijn.

Vooruitlopend op ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van due diligence bij leveranciers, ontwikkelt Greenyard ook een Gedragscode voor Leveranciers op groepsniveau, waarin onze verwachtingen ten aanzien van leveranciers op het gebied van milieu, maatschappij en governance uiteengezet worden.

In de komende jaren zijn we van plan onze visie op biodiversiteit verder te ontwikkelen en onze ambities ook op het gebied van duurzaam inkopen te concretiseren. Naast de goede landbouwpraktijken die in ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid aan de orde komen, stimuleren we nu al duurzamere landbouwmethoden. Dat doen we door onze telers voor te lichten en hen te helpen efficiënter te werken.

Teruggeven aan de natuur
Regeneratieve landbouw waarborgt de toekomstige voedselproductie
Duurzame landbouw Greenyard