Greenyard’s weg naar duurzaamheid - Greenyard Duurzaamheidsrapport - greenyard.group
Greenyard-cover-banner

Greenyard’s weg naar duurzaamheid

Planetaire grenzen

Today’s global food value chains are operating beyond planetary boundaries. We are rapidly depleting our planet and our natural resources and even jeopardising future food production. Continuing with business as usual is no longer an option. A major shift is needed, both in the way we consume and produce food. At Greenyard, we recognise this, and we embrace our responsibility to be part of a shift towards improved life. For people on this planet, and for the planet itself.

Healthier lifestyles

A major shift among consumers towards a more plant-based diet, with a much lower environmental impact, can help tackle climate change while providing a sustainable solution to feeding the world’s growing population with healthy food. Greenyard has been contributing to this transition for many years by promoting a higher consumption of fruit and vegetables.

Greenyard’s weg naar duurzaamheid

Sustainable food value chains

But this is not enough. We will also need to invest in sustainable food value chains that benefit both people and planet. We need to move towards regenerative farming with a specific focus on biodiversity. This transition may sometimes feel like a step backwards from the hyper-efficient agricultural practices many farmers currently use.

Ons doel

groenten

Bij Greenyard willen we een drijvende kracht zijn achter de transitie naar gezondere en duurzamere voedselvoorzieningsketens. Ons doel is gebaseerd op ons standpunt op drie belangrijke gebieden.

  1. We zien het als onze plicht om onze planeet en haar vruchtbare gronden aan toekomstige generaties door te geven in dezelfde, en liefst nog betere, staat als vandaag. De middelen van bestaan van onze telers zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van een gezonde bodem, biodiversiteit, zoet water en het juiste klimaat. Ze worden rechtstreeks getroffen door de gevolgen van de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. Het is belangrijk dat iedereen erkent dat deze waardevolle ecosystemen onder extreme druk staan en er de afgelopen decennia op achteruit zijn gegaan. Onze belangrijkste doelstellingen op het gebied van klimaatactie, water, (voedsel)verspilling en verpakkingen zijn rond deze overtuiging opgesteld en zullen helpen onze eigen voetafdruk te verbeteren.
  2. We waarderen het harde werk en de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om onze groenten en fruit te telen en erkennen de noodzaak om voedselverspilling tot een minimum te beperken. Binnen de totale voedselvoorzieningsketen van veld tot vork wordt meer dan 30% van al het voedsel verspild. Dit komt neer op meer dan 1,3 miljard ton wereldwijd. Dankzij het geïntegreerde partnerschapsmodel dat we in de loop der jaren hebben ontwikkeld, kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en zo voedselverspilling in de hele keten voorkomen. Het brengt een directe verbinding tot stand tussen de behoeften van eindconsumenten en de productie van onze telers.
  3. We erkennen de complexiteit van sociale aspecten in de wereldwijde voedselvoorzieningsketen. Een groot deel van de wereldberoepsbevolking is werkzaam in de landbouw – ongeveer 10% in totaal en in sommige plattelandsgebieden zelfs meer dan 30%. Velen van hen werken voor lage lonen, en doen dat soms onder moeilijke omstandigheden. Daardoor komen ze in een kwetsbare positie terecht. Ze kunnen geen eerlijk en leefbaar loon verdienen, waardoor boeren moeten proberen hun productie te maximaliseren en tegen de natuur in moeten werken. Dit geldt ook voor ontwikkelde landen waar bouwland duur is en de landbouw te veel wordt geoptimaliseerd, waardoor akkerland minder weerbaar wordt. Hierdoor ontstaat een armoedeval waarin de natuur het onderspit delft. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables) om samen met klanten en andere stakeholders aan dit onderwerp te werken en hebben we besloten om 100% van onze telers in landen met een hoog en gemiddeld risico te laten certificeren op sociale verantwoordelijkheid.
    Om tot een echte duurzame oplossing te komen, hebben we iedereen in de voedselwaardeketen nodig, zonder enige uitzondering. Een absolute noodzaak om een echte, toekomstbestendige oplossing voor dit uiterst moeilijke thema te verkrijgen, ligt bij de consumenten: ook zij zullen de werkelijke waarde van (verse) producten moeten inzien en het is onze verantwoordelijkheid om hen voor te lichten en te overtuigen dat ze een inclusieve, echte prijs voor hun producten moeten betalen. Duurzaamheid is een gezamelijke inspanning.

Krachten bundelen
We kunnen deze transitie alleen bewerkstelligen als we onze krachten met alle andere schakels in de voedselwaardeketen bundelen. Hoe meer mensen het belang inzien van de transitie die we moeten maken, hoe meer we zullen bereiken. Het zal hierbij cruciaal zijn om bewustzijn te creëren en de juiste keuzes te maken als we onze groenten en fruit kopen. Alleen dan kunnen we het ongekende potentieel van groenten en fruit ontsluiten om een gezondere en duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.