Stap voor stap naar een beter leven - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner

Stap voor stap naar een beter leven

Florens Slob

Hoe duurzaamheid waarde creëert voor elke schakel in de keten

Duurzaamheid heeft altijd al centraal gestaan in ons bedrijf, van het prille begin als familiebedrijf tot de multinational die we sindsdien geworden zijn. Als belangrijke leverancier van gezonde voeding zorgen we voor een beter leven door bij te dragen aan een gezondere levensstijl en een duurzamere manier om de groeiende wereldbevolking te voeden. "We zijn een partner die voor verbinding zorgt binnen de voedselketen. We dragen dus een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze telers en de natuur op zich om de voedseltoeleveringsketen alsmaar duurzamer te maken", aldus Florens Slob, Group Sustainability Director.

De fruit- en groentesector is bijzonder afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, gezonde bodems, biodiversiteit en een gunstig klimaat. "We vinden het onze plicht om de impact van onze activiteiten te beperken en de toegang tot groenten en fruit veilig te stellen voor toekomstige generaties", zegt Florens Slob. "Enkel de basisregels volgen en de vakjes afvinken is niet genoeg. Onze duurzaamheidsambities zijn niet zomaar uitgedacht om ons er goed uit te laten komen. We willen oprecht het leven van mensen verbeteren door een gezondere levensstijl te stimuleren, duurzamere voedselketens te creëren en ervoor te zorgen dat de telers eerlijk beloond worden voor hun inspanningen."

Economische waarde creëren

Inspanningen op het vlak van duurzaamheid gaan vaak hand in hand met het creëren van economische waarde. "Dat spreekt deels voor zich", aldus Florens Slob. "Om het verbruik van water, energie, verpakking of afval te verminderen, moet je onvermijdelijk kosten maken. Bovendien zijn we werkzaam binnen een complexe, wereldwijde waardeketen die nog altijd tekortkomingen vertoont. We hebben de eerste vruchten al geplukt, maar er zijn nog mogelijkheden om afval te verminderen en onze milieu-impact te beperken door de logistiek te stroomlijnen, de opslag te optimaliseren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen."

Greenyard bevindt zich in de perfecte positie om deze transitie te verwezenlijken. "We kennen de hele keten door en door en ons unieke bedrijfsmodel brengt de telers dichter bij onze klanten, waardoor de voedseltoeleveringsketen korter, efficiënter en duurzamer wordt. Bovendien leveren we ieder jaar wereldwijd ongeveer drie miljoen ton groenten en fruit. Gewoon al door de omvang van onze activiteit kunnen zelfs de kleinste stappen die we zetten een voelbare impact hebben."

Onze roadmap voor duurzaamheid
• Verantwoordelijk inkopen om een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde voedingstoeleveringsketen te verzekeren.
• De ecologische voetafdruk van onze activiteiten verkleinen met extra aandacht voor energie, water, verpakking en afval.
• Samenwerken met onze klanten om gezonde en duurzame voedingsproducten te ontwikkelen en te promoten.

Greenyard bouwt verder op haar verwezenlijkingen van de voorbije jaren en is nu klaar voor de volgende stap in onze haar duurzaamheidsreis. Samen met de resultaten van onze inspanningen zal onze roadmap meer in detail worden besproken in ons volgende duurzaamheidsrapport.

Met de hele keten samenwerken

Alle ingrediënten zijn er en werpen Greenyard op als partner die voor verbinding zorgt binnen de voedseltoeleveringsketen. Maar we kunnen deze transitie uiteraard niet in ons eentje verwezenlijken. "Samen met onze klanten bepalen we waar we naartoe willen en hoe we voor toegevoegde waarde kunnen zorgen. Samen moeten we het bewustzijn vergroten en de consumenten betrekken door hen het verhaal achter onze producten te vertellen, over de telers, hun landbouwbedrijven en hun enorme inspanningen, maar ook moeten we nadenken over de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. De juiste keuze maken houdt in dat je voldoende kennis hebt. Dat geldt voor ons, maar ook voor de retailers en hun klanten. Het is een heel traject, dat ertoe moet leiden dat er niet meer getwijfeld wordt aan de keuze voor gezond en ervoor zorgt dat de keuze voor duurzame oplossingen een logisch onderdeel wordt van dezelfde vergelijking."