Klimaatactie - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Klimaatactie

tomaten

In vergelijking met andere voedselcategorieën hebben groenten en fruit een uitzonderlijk lage CO2-voetafdruk. Toch streven we er voortdurend naar om onze broeikasgasemissies in de volledige waardeketen te verminderen. Onze ambities op dit gebied worden versterkt nu we uit de eerste hand de gevolgen van klimaatverandering zien, met vaker voorkomende droogtes en extreme weersomstandigheden die telers over de hele wereld treffen.


Onze aanpak
We meten jaarlijks onze CO2-voetafdruk door onze totale Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-emissies te berekenen. Onze voetafdruk op het gebied van Scope 1- en Scope 2-emissies omvat onze eigen activiteiten (bestaande uit de fabrieken van Greenyard, maar exclusief de co-packers), onze eigen opslag (bestaande uit de distributiecentra van Greenyard, maar exclusief de opslag van derden) en onze eigen logistiek (bestaande uit de wagenparken van Greenyard en inclusief onze bedrijfswagens). Scope 3-emissies omvatten de groenten en fruit die we inkopen, logistiek van derden, verpakkingen, afval en zakenvluchten. De gegevens worden berekend en gerapporteerd in overeenstemming met het GHG-Protocol. De inzichten worden gebruikt om jaarlijkse reductiedoelstellingen vast te stellen en belangrijke initiatieven aan te wijzen om die doelstellingen te bereiken.

scope 1-2

Onze voortgang
Greenyard heeft zich ertoe verbonden haar Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies tegen het einde van 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van 2019. Dit jaar is onze totale uitstoot van broeikasgassen stabiel gebleven (-0,23%), ondanks de uitzonderlijke omzetgroei (+10%) en het feit dat de energie-intensieve divisies Frozen en Prepared geconfronteerd werden met het aanleggen van voorraden diepgevroren en ingeblikte producten tijdens de daaropvolgende lockdowns. Bovendien is energieverbruik in onze activiteiten de belangrijkste bron van broeikasgasemissies. De energie-intensiteit voor verwerkte producten is als gevolg van efficiëntere productie met 2% gedaald. Ten behoeve van een betere transparantie maken we sinds 2020 onze klimaatgerelateerde risico’s en impact bekend onder de voorwaarden van het CDP (klimaatverandering). We waren verheugd dat we in ons eerste jaar van deelname een B-score wisten te behalen.

scope 1, 2 & 3

 

Toekomstplannen
We hebben ons ertoe verbonden CO2-reductiedoelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C. Naast onze initiële reductiedoelstelling van 50% tegen 2025, voorzien we een reductiedoelstelling van 70% tegen 2030 op weg naar een koolstofneutraal bedrijf tegen 2050. Wat onze Scope 3-emissies betreft, zullen we onze leveranciers blijven stimuleren om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te formuleren. We streven ernaar onze voorstellen in het najaar van 2021 in te dienen bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Geheel in lijn met onze plannen om de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) uit te voeren, zullen we ook een klimaatgerelateerde scenarioanalyse doen om onze strategie verder te verfijnen.

We zullen ons blijven inspannen om onze emissies in lijn met onze huidige verbintenissen te verlagen en zijn van plan om ons gebruik van hernieuwbare energie aanzienlijk te verhogen en actief te investeren in alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en de productie van biomassa. Dit jaar was 10% van ons elektriciteitsverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen.