The road to better sourcing - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Levenscyclusanalyse levert objectieve gegevens

afval recycleren

 

Niet zo zwart-wit
Het beoordelen van de impact op het milieu van verschillende verpakkingsmaterialen ligt echter niet zo zwart-wit. “Er zijn veel aspecten die bepalen of een materiaal duurzaam is”, legt Helena Gheysen uit. “Iedereen denkt meteen aan CO2-uitstoot, maar er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen. Bij Greenyard kijken we naar verschillende aspecten van de hele levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot de recycleerbaarheid aan het einde van de levenscyclus. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de verpakking aansluit bij de hoge kwaliteitsnormen voor onze producten en bij de verwachtingen van onze klanten.”

Om een levenscyclusanalyse uit te voeren van vier verschillende verpakkingstypes – allemaal in monomateriaal en volledig recycleerbaar, te weten polyethyleen, biogebaseerde kunststoffen, karton en papier – is Greenyard Frozen een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerde partner. Beide verpakkingsoplossingen van kunststof materiaal kwamen als beste uit de bus, waarbij biogebaseerde kunststoffen iets beter, maar ook duurder bleken te zijn.

afval recycleren

”Voor onze biologische producten hebben we besloten over te stappen op verpakkingen die gemaakt zijn van biogebaseerde kunststoffen, geheel in lijn met de positionering van dit assortiment. In vergelijking met kartonnen verpakkingen is er minder materiaal nodig om het product afdoende te beschermen. Dit betekent dat we per doos meer producten kunnen vervoeren, terwijl we ook de uitstoot tijdens het transport verminderen. Productieprocessen van papier en karton zijn ook waterintensiever”, zegt Helena Gheysen.
“Het laat zien dat dit geen zwart-wit verhaal is en dat kunststoffen soms echt de beste keuze zijn voor het product en voor de natuur. Natuurlijk eindigt de levenscyclus van verpakkingen niet in de winkel. Consumenten spelen ook een belangrijke rol: ze moeten hun verpakkingen na consumptie sorteren om de kringloop met succes te sluiten. We willen dat onze verpakkingen niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk recycleerbaar zijn.”


Klanten helpen de juiste beslissing te nemen
“De levenscyclusanalyse heeft ons een waardevol inzicht gegeven in de impact van onze verpakkingen. Het zorgt er ook voor dat we klanten over deze ingewikkelde materie kunnen adviseren, aangezien de uiteindelijke keuze bij hen ligt. De gegevens van onze levenscyclusanalyse helpen hen om die beslissing op basis van feiten te nemen, en niet alleen op basis van perceptie”, besluit Helena Gheysen.