Waterbeheer - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Waterbeheer

Zoet water is een onmisbare hulpbron bij het telen van groenten en fruit. Het is ook een cruciaal element in onze productieprocessen bij Greenyard Prepared en Frozen, waar we het gebruiken om onze producten te wassen, te verwerken en te conserveren. Binnen onze divisie Fresh gebruiken we water voor het wassen van versgesneden groenten en salades die we in onze gemaksproducten gebruiken.

En ook al hebben groenten en fruit vergeleken met veel andere voedselcategorieën een relatief kleine watervoetafdruk, we zijn ons zeer bewust van de waarde van zoet water van goede kwaliteit en streven ernaar op alle mogelijke manieren het verbruik te verminderen en de risico’s te beperken – niet alleen bij onze eigen activiteiten, maar in de hele waardeketen.


Onze aanpak
Greenyard evalueert regelmatig de watergerelateerde risico’s voor al haar verwerkingslocaties met behulp van het Water Risk Filter van het WWF. Ongeveer 3% van het water dat Greenyard onttrekt, is afkomstig uit gebieden met een matig risico op uitputting. De locatie is voor 90% afhankelijk van gemeentelijk (drink)water en voor 10% van grondwater. Andere locaties bevinden zich in gebieden met een zeer beperkt of laag risico op uitputting.

Bij Greenyard streven we ernaar ons waterverbruik elk jaar te verminderen. De belangrijkste maatstaf is de waterintensiteit van onze verwerkte producten. We meten ook het waterverbruik en de waterafvoer op al onze locaties. De inzichten worden gebruikt om jaarlijkse reductiedoelstellingen vast te stellen en belangrijke initiatieven aan te wijzen om die doelstellingen te bereiken. Voortdurende controle zorgt ervoor dat de kwaliteit van het afvalwater altijd in overeenstemming is met de normen van de lokale voorschriften en vergunningen.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het waarborgen van duurzaam watergebruik in onze hele toeleveringsketen. 24% van de groente- en fruitvolumes die Greenyard inkoopt, is afkomstig uit landen met een waterdepletie-score van >3 (WWF Water Risk Filter). Dit percentage blijft in overeenstemming met de winkelmand waarin wij onze klanten het hele jaar door producten van verschillende herkomst aanbieden. We streven ernaar telers te ondersteunen om efficiënter te werken en helpen waar nodig met de certificering.

waterverbruik
gewassen wortelen

 

Onze voortgang
Dit jaar heeft Greenyard bij onze eigen activiteiten 4,78 miljoen m³ water verbruikt, een stijging van 6% die grotendeels werd veroorzaakt door de uitzonderlijke omzetgroei (10%) en het feit dat de waterintensieve divisies Frozen en Prepared werden geconfronteerd met het aanleggen van voorraden diepgevroren en ingeblikte producten tijdens de daaropvolgende lockdowns. Toch daalde de waterintensiteit in deze divisies met 2%, voornamelijk als gevolg van verbeteringen op het gebied van waterefficiëntie in onze processen en investeringen om water te hergebruiken. Relatief schone waterstromen worden in een gecontroleerde kringloop behandeld en gereinigd, waardoor we het in specifieke onderdelen van onze processen kunnen hergebruiken.

Greenyard heeft zich ertoe verbonden om het waterrisico voor al haar telers tegen 2025 in kaart te brengen. Dit jaar lag de focus op de divisies Frozen en Prepared, samen met een belangrijke bedrijfseenheid van de divisie Fresh. Samen vertegenwoordigen zij 46% van onze ingekochte volumes. We verwachten tegen 2025 het waterrisico voor 80% tot 90% van onze ingekochte volumes in kaart te brengen, om tegen 2025 100% te bereiken.

Ten behoeve van een betere transparantie maken we sinds 2020 onze watergerelateerde risico’s en impact bekend onder de voorwaarden van het CDP (waterveiligheid). We waren verheugd dat we in ons eerste jaar van deelname een B-score wisten te behalen.


Toekomstplannen
Naast onze verbintenis om tegen 2025 het waterrisico voor al onze telers in kaart te brengen, willen we de waterintensiteit op onze verwerkingslocaties verder terugdringen door voortdurende investeringen op het gebied van waterefficiëntie en meer afvalwaterzuivering. We streven naar een verdere vermindering van de waterintensiteit in onze divisies Frozen en Prepared met 10% tegen 2025 (ten opzichte van 2019). Op de verwerkingslocatie, die gelegen is in een gebied met waterstress, worden proeven gedaan met het oog op de bouw van een innovatieve waterzuiveringsinstallatie die het mogelijk zou maken het afvalwater te hergebruiken en de behoefte aan wateronttrekking te verminderen.