Nul afval - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Nul afval

Onze telers zijn voor het telen van groenten en fruit afhankelijk van de natuur en wij begrijpen de natuurlijke waarde van onze producten als geen ander. We zien het als onze plicht om al onze – veelal natuurlijke – hulpbronnen op een verantwoorde manier te beheren. We zetten ons in om afval bij al onze activiteiten tot een absoluut minimum te beperken, van de verwerking van groenten en fruit tot het gebruik van verpakkingsmaterialen. Als voedselproducent hebben we ook een grote invloed op het voorkomen van voedselverspilling, zowel tijdens de productie als aan de consumentenzijde.


Onze aanpak
Greenyard genereert elk jaar zo’n 200.000 ton bijproducten en afval. Het leeuwendeel daarvan is afkomstig van de verwerkingsactiviteiten in onze divisies Frozen en Prepared, zoals het wassen en stoomschillen van wortelen, peulvruchten en erwten. Het grootste deel van deze bijproducten wordt tegenwoordig als veevoer gebruikt. Een andere belangrijke bron van voedselverliezen zijn de beperkte houdbaarheid en de kwaliteitsproblemen in de divisie Fresh. Dit zijn de aandachtspunten voor het verminderen van onze afvalstromen.

De eerste en belangrijkste strategie om verspilling tot een minimum te beperken is onze ‘van vork tot veld’-strategie, waarbij de vraag van de klant voortdurend wordt afgestemd op het aanbod, onder meer door de geplande productie van onze telers. Dit unieke en volledig geïntegreerde klantenmodel zorgt voor een beperkte voedselverspilling in alle onderdelen van de waardeketen.

We hebben ook een effectief afvalbeheersysteem in onze activiteiten geïmplementeerd die is gericht op het valoriseren en sluiten van ‘afvalkringlopen’. Er zijn vijf actieniveaus.

afval
recycleerbare verpakkingen
nul afval

 

Onze voortgang
Dit jaar hebben we voor onze producten zo’n 82.860 ton consumentenverpakkingen gebruikt, wat neerkomt op een stijging van 3% als gevolg van de toegenomen volumes in onze divisies Frozen en Prepared. De belangrijkste verpakkingsmaterialen in de divisie Fresh zijn plastic en karton, in de divisie Frozen plastic en in de divisie Prepared stalen blikjes en glas. Verdere inspanningen in het gebruik van recycleerbare verpakkingsmaterialen hebben het aandeel van recycleerbare consumentenverpakkingen doen stijgen tot 98,9%.

Om de ecologische voetafdruk van onze verpakkingen verder te optimaliseren, heeft de divisie Frozen een Levenscyclusanalyse-tool (LCA) ontwikkeld om de impact van verschillende verpakkingsopties te beoordelen en klanten in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken. Deze tool zal ook in andere divisies worden ingevoerd. Elders gaat het onderzoeksproject Circopack zijn laatste jaar in, waarin we als onderdeel van de Industrial User Group alternatieve verpakkingsconcepten voor ons verse convenience-assortiment evalueren en implementeren.

Toekomstplannen
We streven ernaar om tegen 2025 100% recycleerbare consumentenverpakkingen te gebruiken. We zijn ook van plan om tegen 2030 30% gerecycleerd materiaal te gebruiken in non-food contact-verpakkingen. Wat de verpakkingsvolumes betreft, werken we aan een reductiedoelstelling waarvoor we de houdbaarheid van onze producten niet hoeven te verminderen.

afvalbeheersysteem