Nul afval - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Voedselverspilling en circulaire economie
Ons model van geïntegreerde klantenrelaties is de beste garantie voor een laag niveau van voedselverspilling binnen onze waardeketens, aangezien de vraag van onze klanten op een efficiënte manier is gekoppeld aan de daadwerkelijke productie van fruit en groenten bij onze telers. Wij streven ernaar alle vermijdbare voedselverspilling tot een minimum te beperken en leggen evenveel nadruk op andere afvalstromen, zoals verpakkingsmateriaal.

Nul afval

Onze aanpak

Greenyard genereert ongeveer 196.000 ton bijproducten en afval, waarvan meer dan 60% wordt hergebruikt. Het merendeel van de bijproducten is afkomstig van de verwerkingsactiviteiten van onze afdelingen Frozen en Prepared, waartoe bijvoorbeeld de schillen van wortelen, aardappelen en erwten behoren. De belangrijkste bestemming voor deze bijproducten is diervoeder. Andere bronnen van voedselverliezen zijn kwaliteitsafkeur, het resultaat van het sorteren van specifieke hoeveelheden en de beperkte houdbaarheid van verse producten. Als deze stromen niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, gaan ze naar bio-vergisting of compostering (25% van het totale afvalvolume).

Wij hebben een doeltreffend afvalbeheersysteem in al onze exploitatielocaties en voldoen altijd aan de plaatselijke wetgeving. Dit is het geval voor alle andere gewone afvalsoorten, zoals karton, papier, plastic en restafval. We concentreren ons op het maximaliseren van recycling en valorisatie alsook op het sluiten van afvalcirkels. De vijf actieniveaus zijn gericht op het voorkomen, verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen van afval, in overeenstemming met de EU-normen en de plaatselijke normen.

afval
nul afval

Onze voortgang

We doen voortdurend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om voedselverspilling te voorkomen. Proeven met nieuwe technologieën om de houdbaarheid van verse producten te verlengen, hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. Voor volgend jaar staan nog meer diepgaande proeven op het programma om de businesscase voor de respectievelijke groente- en fruitproducten te beoordelen. Elders worden nieuwe partnerschappen onderzocht, buiten de voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen die wij nu steunen, om de herverdeling te vergroten van afgekeurde kwaliteitsproducten die nog geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Naast voedselverspilling willen wij tegen 2025 100% van de consumentenverpakkingen recycleerbaar hebben. Dit jaar hebben wij ongeveer 67.678 ton consumentenverpakking voor onze producten gebruikt. De belangrijkste verpakkingsmaterialen in de divisie Fresh zijn plastic en karton, in de divisie Frozen plastic en in de divisie Prepared stalen blikjes en glas. Verdere inspanningen in het gebruik van recycleerbare verpakkingsalternatieven resulteren in een aandeel van recycleerbare consumentenverpakkingen van 98,8%, niettegenstaande de afstoting van Greenyard Prepared Nederland (dat hoofdzakelijk staal en glas gebruikte).

In de divisie Prepared zijn wij een onderzoeksproject gestart voor de ontwikkeling van een 100% recycleerbare stazak voor soepen en sauzen. Dit soort verpakkingen wordt steeds populairder vanwege het lage gewicht, wat resulteert in een betere voetafdruk wat vervoer betreft. Binnen Greenyard is dit het belangrijkste verpakkingstype dat aandacht verdient om tot 100% recycleerbare verpakkingen te komen. Elders zijn proeven gedaan met kunststoffen op biobasis om de productvoetafdruk van ons versgemaksassortiment te verbeteren.

Toekomstplannen

Wij streven ernaar tegen 2025 100% recycleerbare consumentenverpakkingen te gebruiken. We zijn ook van plan om tegen 2030 30% gerecycleerd materiaal te gebruiken in non-food contact-verpakkingen.

Klimaatactie
Waterbeheer
Werken aan een lagere watervoetafdruk.
Duurzame verpakkingen
Onze verpakkingen recycleerbaar maken.
Verantwoord inkopen
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.