Belangrijke verbintenissen en doelstellingen voor 2025 - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner
Onze roadmap voor duurzaamheid 2025
Greenyard’s Roadmap voor Duurzaamheid houdt rekening met de diverse externe visies op duurzaamheid in de voedingssector die we in de loop der jaren zijn tegengekomen: gesprekken met deskundigen, lessen uit projecten waar we bij betrokken zijn, kennis opgedaan tijdens sectorgerelateerde evenementen en seminars, EU-beleid en -regelgeving en inspiratie van andere bedrijven.

De waardevolle input van onze klanten - die veel aandacht besteden aan kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en governance - heeft ons geholpen om de belangrijkste onderwerpen te selecteren. Ten slotte is het ook gebaseerd op de resultaten van de materialiteitsbeoordeling die we hebben uitgevoerd.
Roadmap voor duurzaamheid 2025
Het spreekt voor zich dat de roadmap in nauwe samenwerking met onze divisies, entiteiten en duurzaamheidsambassadeurs tot stand is gekomen. De aanpak is besproken op directieniveau en wordt onderschreven door de leden van de Raad van Bestuur en het topmanagement van Greenyard. Updates over de voortgang zullen een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsupdates die door ons management aan de Raad van Bestuur worden verstrekt.

Alle input is gebruikt om nieuwe doelstellingen toe te voegen en onze eerdere verbintenissen uit te breiden, zodat onze duurzaamheidsinspanningen tastbaarder en specifieker worden. Om te waarborgen dat duurzaamheid centraal staat in alles wat we doen, zullen de nieuwe doelstellingen tijdens het lopende boekjaar in al onze activiteiten worden geïntegreerd.
De verbintenissen van Greenyard
Bouwen aan duurzame toeleveringsketens
Waarborgen van de hoogste milieu- en sociale normen
Ons duurzaamheidsmodel
Samenwerken met klanten
Stimuleren van gezonde en duurzame voedingsconcepten
Greenyard in een oogopslag
Onze voetafdruk verbeteren
Werken aan een lagere CO2- en watervoetafdruk