Duurzame ontwikkelingsdoelen - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Milieu
Onze producten zijn een onmisbaar onderdeel van elk gezond voedingspatroon. Ons doel is om groenten en fruit toegankelijker, handiger en betaalbaarder te maken, zodat iedereen kan genieten van de vele voordelen van de natuur en kan bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen. Dit doen we met respect voor iedereen die in de voedselwaardeketen met ons samenwerkt, en we richten ons daarbij in het bijzonder op veilige werkplekken en eerlijke lonen. We werken alleen met leveranciers die ervoor zorgen dat de sociale wet- en regelgeving wordt nageleefd en die toegewijd zijn om deze prestaties te verbeteren.
Maatschappij
Onze producten zijn een onmisbaar onderdeel van elk gezond voedingspatroon. Ons doel is om groenten en fruit toegankelijker, handiger en betaalbaarder te maken, zodat iedereen kan genieten van de vele voordelen van de natuur en kan bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen. Dit doen we met respect voor iedereen die in de voedselwaardeketen met ons samenwerkt, en we richten ons daarbij in het bijzonder op veilige werkplekken en eerlijke lonen. We werken alleen met leveranciers die ervoor zorgen dat de sociale wet- en regelgeving wordt nageleefd en die toegewijd zijn om deze prestaties te verbeteren.
Governance
In alles wat we doen, werken we volgens onze Greenyard Gedragscode, waarin duidelijk wordt omschreven hoe we op een verantwoorde en ethische manier moeten handelen. We hebben een duidelijke managementstructuur met toegewijde en goed geïnformeerde managers die onze waarden naleven en volgens ons ethisch kader handelen. Onze governancestructuur voor duurzaamheid en onze roadmap worden ondersteund door ons senior management, dat regelmatig verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid.
Roadmap voor duurzaamheid 2025
Onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Het leven verbeteren vat perfect onze ambitie samen om een drijvende kracht te zijn achter de transitie naar een gezondere levensstijl en een duurzamere voedselvoorzieningsketen.

Wij geloven dat we met onmiskenbaar gezonde producten een echte toegevoegde waarde kunnen zijn voor de samenleving. Door groenten en fruit gemakkelijker verkrijgbaar en betaalbaarder te maken, verbeteren we het welzijn van mensen en maken we een gezondere levensstijl mogelijk, met lagere zorgkosten als bijkomend voordeel. Door te waarborgen dat onze groenten en fruit op een duurzame manier worden geproduceerd, de natuur wordt bevorderd en alle stakeholders in de voedselwaardeketen worden gerespecteerd, hebben we een positief effect op iedereen in die keten.

Dit maakt ons nog geen ngo. We hebbben in onze bedrijfsvoering zeker met dilemma’s te maken, maar het is een gezonde en duurzame basis waarop we verder kunnen bouwen. Als mondiale speler beseffen we dat alles wat we doen impact heeft en we streven ernaar een doelgerichte onderneming te zijn, een verbindende kracht in de voedselwaardeketen.

Enerzijds staan we in contact met ons wereldwijde netwerk van toegewijde telers - met wie we vaak langetermijnrelaties hebben - en bieden we hen een solide basis om hun bedrijf te runnen. Anderzijds staan we in contact met onze klanten om samen te werken aan thema’s op het gebied van milieu, maatschappij en governance en om een gezondere levensstijl te stimuleren. Onze geïntegreerde langetermijnrelaties met klanten bieden het nodige vertrouwen om over te stappen op duurzamere of zelfs meer regeneratieve voedselwaardeketens.

Ons bedrijfsmodel bevat vele elementen die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde problemen. We hebben echter nog een lange weg te gaan en kunnen alleen succesvol zijn als we deze reis samen met al onze partners in de voedselwaardeketen aangaan. Samen moeten we beseffen dat we onze planeet slechts te leen hebben van toekomstige generaties en dat we moeten proberen haar in goede toestand over te dragen.

Duurzaamheid beperkt zich vaak tot impact op het milieu, maar volgens ons zijn economie, ecologie en maatschappelijke impact met elkaar verweven. Daarom hebben we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN als leidraad genomen en vier ervan geselecteerd om ons specifiek op te richten.

De SDG’s zijn een duidelijke oproep tot actie en zijn bedoeld om wereldwijde inspanningen te mobiliseren rond een gemeenschappelijke reeks doelstellingen. Wij geloven dat de SDG’s de overheid, het bedrijfsleven en de burgermaatschappij kunnen helpen om samen een einde te maken aan armoede, honger, milieuvervuiling en klimaatverandering en een waardig en kansrijk leven voor iedereen te creëren.
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13
Klimaatactie
SDG 8
Fatsoenlijk werk en economische groei
SDG 2
Einde aan honger
SDG 3
Goede gezondheid en welzijn