SDG 12 - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Onze voetafdruk verkleinen en een veerkrachtige voedselvoorzieningsketen opbouwen, zonder daarbij de natuur en de planetaire grenzen uit het oog te verliezen

SDG 12

Deze SDG gaat over het opbouwen van veerkrachtige en duurzame voedselvoorzieningsketens. Hoewel we de milieuaspecten binnen deze SDG volledig onderschrijven, besteden we ook bijzondere aandacht aan sociale naleving en verantwoord inkopen (cf. SDG 8).

Eén specifieke subdoelstelling (12.3) is met name relevant voor Greenyard en haar retailklanten: “Tegen 2030 de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de detailhandel en de consument halveren en voedselverlies langs de productie- en toeleveringsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst, verminderen.”

Daartoe werken we samen met onze klanten om de houdbaarheid van onze producten te verlengen, onze verpakkingen te optimaliseren door ze volledig recycleerbaar te maken en het gebruik van verpakkingen tot een minimum te beperken zonder de voedselveiligheid of de houdbaarheid in het gedrang te brengen. Veel van onze innovaties – met name onze maaltijdpakketten – bieden een optimale portionering van groenten om een gezond diner te bereiden. Hetzelfde geldt voor de producten van onze divisie Frozen, die houdbaarheid op de lange termijn en slimme portionering mogelijk maken.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. Bij consumenten in ontwikkelde landen belandt nog steeds ongeveer 30% van het voedsel in de afvalbak. Bewustwording ten aanzien van de optimale opslag van levensmiddelen, de voordelen van seizoensgebonden producten en de hoeveelheid ingrediënten die nodig zijn voor maaltijden, is hard nodig. In ons deel van de keten is de voedselverspilling veel beperkter en ligt deze ver onder de 5%, met inbegrip van de verspilling bij de retailer. Dit geldt met name voor retailers die onze ‘van vork tot veld’-benadering volledig hebben overgenomen.

Roadmap voor duurzaamheid 2025
Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze inspanningen op elkaar afstemmen