SDG 13 - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Opbouwen van een veerkrachtige en duurzame voedselketen en bevorderen van duurzame landbouw

SDG 13

Als belangrijke leverancier van groenten en fruit zijn wij meer dan welke andere sector ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een gezonde bodem, biodiversiteit, zoet water en het juiste klimaat. De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte, waterschaarste of gewasschade door hevige regenval of stormen, zijn van grote invloed op de beschikbaarheid van onze producten.

Hoewel groenten en fruit in vergelijking met andere voedingsproducten een relatief geringe impact op het milieu hebben, is het niet meer dan normaal dat we actie ondernemen door middel van mitigatie en adaptatie. We doen dit door een verschuiving naar meer plantaardige diëten te stimuleren. Daarnaast richten we ons op het optimaliseren van onze eigen ecologische voetafdruk (scope 1 en 2) en stimuleren we onze leveranciers (scope 3) om navolging te geven aan dit initiatief. We hebben duidelijke doelstellingen bepaald om onze CO2-voetafdruk (scope 1 en 2) tegen 2025 met 50% te verminderen. We hebben ons ertoe verbonden in het lopende boekjaar Science Based Targets te implementeren om onze langetermijndoelstellingen en -acties volledig af te stemmen op het akkoord van Parijs, dat streeft naar een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graad en een aanzienlijke vermindering van de koolstofemissies.

We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak door onze telers zal worden ondersteund. Door hun inspanningen zichtbaarder te maken, willen we er bovendien voor zorgen dat ze de extra credits krijgen die ze verdienen voor het opbouwen van duurzamere voedselvoorzieningsketens en het voorzien van consumenten over de hele wereld van gezonde groenten en fruit.

Roadmap voor duurzaamheid 2025
Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze inspanningen op elkaar afstemmen