SDG 2 - Duurzaamheidsrapport Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner

Stimuleren van een gezonde levensstijl met een dieet op basis van groenten en fruit

SDG 2

Door groenten en fruit groenten voor iedereen toegankelijker, handiger en betaalbaarder te maken, laten we iedereen genieten van de vele voordelen van de natuur. SDG 2 mag dan sterk gericht zijn op de situatie in ontwikkelingslanden, wij geloven dat onze inspanningen op onze thuismarkten actief bijdragen aan deze SDG, vooral wanneer we aan een voedselwaardeketen werken die in alle opzichten duurzamer is.

In dit verband is Doel 2.4 het meest relevant voor onze activiteiten: Tegen 2030 zorgen voor duurzame voedselproductiesystemen en veerkrachtige landbouwpraktijken toepassen die de productiviteit en productie verhogen, die ecosystemen in stand helpen houden, die het vermogen tot aanpassing aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die de bodemkwaliteit geleidelijk verbeteren.

Dit is in overeenstemming met onze bedrijfsfilosofie. Ons bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op een ‘van vork tot veld’-benadering, ondersteunt dit doel. Door nauw samen te werken met ons wereldwijde netwerk van telers creëren we duurzamere voedselwaardeketens met bijzondere aandacht voor zowel milieu- als sociale aspecten.

In de komende jaren willen we onze visie op biodiversiteit en regeneratieve landbouw verder ontwikkelen en onze ambities concretiseren. Op dit moment ondersteunen we reeds verschillende inspanningen op dit gebied, maar we zijn van plan om het in een gezamenlijke inspanning met onze klanten en telers als integraal onderdeel van onze strategie toe te voegen.

Roadmap voor duurzaamheid 2025
Onze bijdrage aan de SDG’s van de VN
Onze inspanningen op elkaar afstemmen
SDG 3
Goede gezondheid en welzijn
SDG 8
Fatsoenlijk werk en economische groei
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13
Klimaatactie