Hoog op de agenda van ons bedrijf - greenyard.group
Duurzaamheid: hoog op de agenda van ons bedrijf
Duurzaamheid is een kernonderdeel van de 2030-strategie van Greenyard en staat al sinds het prille begin centraal in ons bedrijf. Hoe kunnen wij vandaag de dag onze unieke positie in de keten inzetten en onze rol spelen om positieve verandering te brengen? Waar staan wij vandaag de dag als bedrijf? Om daar achter te komen, hebben wij een paneldiscussie georganiseerd met vijf van onze Managing Directors. De afdeling duurzaamheid, die een volledig ingebed onderdeel van Greenyards bedrijf is, ondersteunt en begeleidt de dagelijkse activiteiten om ons duurzaamheidstraject te verwezenlijken. Dus wie kan deze discussie beter leiden dan Florens Slob, onze Group Sustainability and Innovation Director?
Paneldiscussie Greenyard

Florens Slob: “Toen ik bij Greenyard begon, zeiden de mensen me dat duurzaamheid deel uitmaakt van Greenyards DNA. Maar wat betekent duurzaamheid voor Greenyard?”

Maarten van Hamburg: “Duurzaamheid maakt integraal deel uit van Greenyards bedrijfsstrategie. Onze producten, groenten en fruit in al hun vormen, zijn van nature gezond en duurzaam. Het toevoegen van meer plantaardig voedsel aan ons dieet wordt algemeen gezien als de oplossing om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijk onze mondiale milieu-impact te verminderen. In onze dagelijkse activiteiten als bedrijf zorgen wij het hele jaar door voor een maximale beschikbaarheid van groenten en fruit van hoge kwaliteit en stimuleren wij de consumptie ervan door het gemakkelijker te maken om ze te consumeren en te bereiden, zoals wij bijvoorbeeld doen met onze maaltijdpakketten.”

Dominiek Stinckens: “Duurzaamheid is niet zomaar een of ander project binnen ons bedrijf. Het is iets dat we elke dag opnieuw voelen en uitstralen. Al onze producten komen uit de natuur; dat is onze voornaamste hulpbron. Wat de afdeling Prepared betreft, worden alle producten die wij gebruiken binnen een straal van 50 kilometer van onze fabriek geteeld. Dat maakt ons bijzonder bewust van de impact die wij als bedrijf hebben, en van het feit dat er in de toekomst gewoon geen bedrijf meer zal zijn als wij niet alles doen wat wij kunnen om onze planeet te beschermen. Voor de bereiding en het bewaren van deze producten gebruiken wij natuurlijk nogal wat energie. Al vele jaren richten wij ons sterk op energiebesparing, waar wij kunnen. Vandaag de dag werken wij aan de overgang naar groene energie om onze hele operatie steeds duurzamer te maken.”

Florens Slob: “Laten we overschakelen naar het perspectief van de consument. Hoe kunnen we hen helpen gezonder te leven en tegelijkertijd hun voetafdruk te verkleinen?”

Francis Kint: “Gemak is hier zeker een van de kernwoorden. Het kan heel wat moeite kosten om voor een heel gezin avondeten klaar te maken. Met producten die gemakkelijk te bereiden en te bewaren zijn en tegelijk een heerlijke smaak hebben, stimuleren wij hen om telkens weer voor de gezonde en duurzame optie te kiezen. Onze Frozen-producten voorkomen ook voedselverspilling; u neemt alleen de exacte hoeveelheid die u nodig hebt om uw maaltijd te bereiden en bewaart de rest in uw diepvries voor later. Geen verspilling dus! In die zin denk ik dat onze diepvriesproducten voor veel mensen zelfs als inflatiebreker kunnen fungeren.”

Charles-Henri Deprez: “Gezonde voeding staat bij consumenten voorop. Met de kennis en het vermogen die wij in ons bedrijf hebben, moeten wij van groenten en fruit vernieuwende, plantaardige producten maken, die precies inspelen op de consumententrends. Onze maaltijdkits zijn daar een bestaand, maar uitstekend voorbeeld van. Samenwerking met onze klanten is bij dit alles van cruciaal belang, evenals de positionering van deze producten in hun winkels en productassortiment. We kunnen onze expertise ook gebruiken om zowel klanten ( retailers) als consumenten te helpen de juiste beslissingen te nemen op het gebied van duurzaamheid: samen een op maat gemaakt en goed uitgebalanceerd assortiment groenten en fruit ontwikkelen, de beste herkomst voor elk seizoen bepalen of advies geven over de beste verpakking voor elk product.”

Hoog op de agenda van ons bedrijf - duurzaamheidsverslag van Greenyard 2022

Florens Slob: “Hoe kunnen wij, als verbindende partner tussen telers en retailers, onze impact benutten om landbouwpraktijken te verbeteren en duurzamere voedselvoorzieningsketens te creëren?”

Francis Kint: “Bij het telen en bewaren van groenten en fruit wordt gebruik gemaakt van de schaarse natuurlijke hulpbronnen als een gezonde bodem, vers water en een goede biodiversiteit. Ook al vormen wij een essentiële sector, wij voeden de wereld, iedereen is er zich zeer van bewust dat wij moeten handelen om weer binnen de grenzen van de planeet te komen. Veel van onze boeren ondervinden de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve, met steeds extremere weersomstandigheden die hun oogsten en hun bestaansmiddelen bedreigen. Ons vraaggestuurde model, met inbegrip van onze geïntegreerde telerrelaties, is in dit verband van cruciaal belang; telen wat op de markt nodig is in plaats van proberen te verkopen wat wordt geteeld. Dankzij onze nauwe samenwerking kunnen wij telers ook in de richting van duurzamere landbouwmethoden sturen, met een toenemende nadruk op regeneratieve landbouw en het behoud van biodiversiteit.”

Charles-Henri Deprez: “erantwoorde inkoop is een ander belangrijk domein waarop wij als belangrijke speler impact kunnen uitoefenen. Wij mogen nooit vergeten dat onze producten het resultaat zijn van hard werk, verricht door vele mensen over de hele wereld. Samen met de klanten die wij bedienen, is het onze plicht en verantwoordelijkheid om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en te zorgen voor een eerlijke beloning voor iedereen die in onze keten actief is.”

 

Florens Slob: “De directe impact van onze eigen activiteiten maakt slechts een relatief klein deel uit van onze totale voetafdruk. Doen we daar wel genoeg voor?”

Yannick Peeters: “Wij werken in een sector met zeer krappe marges. Energie en water besparen, het vervoer optimaliseren en afval voorkomen maken allemaal deel uit van onze dagelijkse routines. Ze zijn cruciaal in ons bedrijf, zowel uit economisch als uit ecologisch oogpunt. In de loop der jaren hebben wij ook geïnvesteerd in geavanceerde systemen om onze activiteiten beter te integreren met die van onze klanten. Wij combineren de deskundigheid van onze mensen met gegevensgestuurde modellen om de vraag te voorspellen en nauwkeurige prognoses op te stellen om onze telers te sturen, en zo verspilling tegen te gaan. Maar om verdere vooruitgang te boeken, zullen wij ook meer fundamentele stappen moeten zetten. Onze verbintenis om tegen 2025 in al onze fabrieken over te schakelen op groene stroom is daar een goed voorbeeld van. De overgang maken naar vervoer met nulemissie is een andere belangrijke stap.”

Dominiek Stinckens: “In de divisie Long Fresh vertrouwen wij veel meer op industriële processen, met een aanzienlijk verbruik van water en energie. Wij hebben in dit opzicht een lange weg afgelegd. Om u een idee te geven: twintig jaar geleden hadden wij ongeveer 17 liter water nodig om één liter groenten in blik te produceren, tegenwoordig hebben wij nog maar 5 liter nodig. Het meeste laaghangende fruit is geplukt. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering, want die is er nog genoeg. Mijn grootste droom is om volledig zelfvoorzienend te worden in onze activiteiten, door het hergebruik van water te maximaliseren, en ter plaatse energie te laten produceren, wat zelfs zou kunnen inhouden dat wij een biomassacentrale bouwen om elektriciteit op te wekken uit ons organisch afval, bijvoorbeeld.”

Hoog op de agenda van ons bedrijf - duurzaamheidsverslag van Greenyard 2022

Florens Slob: “De wereldeconomie maakt uitdagende tijden door. Betekenen de huidige marktomstandigheden dat wij soms compromissen moeten sluiten op het gebied van duurzaamheid?”

Maarten van Hamburg: “Er is zeker enige druk van de markt en een nog grotere focus dan gewoonlijk op prijzen en marges. Maar zelfs in deze moeilijke omstandigheden is het belangrijk dat wij leiderschap tonen en onze ogen op de lange termijn gericht houden. De dringende noodzaak om onze CO2-voetafdruk te verkleinen gaat niet weg en wij zien dat veel van onze belanghebbenden, klanten en eindverbruikers inbegrepen, in die richting bewegen. Wij moeten de sterke relaties die wij met onze klanten hebben opgebouwd, gebruiken om onze reis samen te vervolgen.”

Yannick Peeters: “Tegelijkertijd denk ik dat de huidige macro-economische situatie ons eraan herinnert dat het beschikbaar maken van gezonde voeding tegen betaalbare prijzen een belangrijk deel van onze missie is. Als wij onze producten niet tegen een redelijke prijs op de markt kunnen brengen, drijven wij de consumenten naar zwaar bewerkte, goedkopere alternatieven die gewoon niet zo gezond en duurzaam zijn als de producten die wij te bieden hebben. Het is nu meer dan ooit aan ons om met onze klanten samen te werken en de consumenten een gevarieerd aanbod van groenten en fruit voor elk budget te bieden.”

Florens Slob: “Ik denk dat deze laatste uitspraak ons eigenlijk terugbrengt naar de essentie van waar we in de toekomst naartoe moeten: naar meer plantaardige diëten, met gezonde producten die voor iedereen betaalbaar zijn en tegelijk onze impact op de planeet verminderen. Ik wil er één ding aan toevoegen: om onze producten in de toekomst betaalbaar te houden, zullen we ook vandaag investeringen moeten doen. Nu handelen is gewoon de beste optie op de lange termijn, en waarschijnlijk de enige. En als wij de beschikbaarheid van gezonde producten voor de toekomstige generaties veilig willen stellen, moeten wij ook zorgen voor een billijke waarde in de hele keten. Dat is iets wat we met zijn allen zullen moeten doen.

Dank u voor uw inzichten vandaag, en voor uw inspanningen om ons duurzaamheidstraject te realiseren, door voortdurend nauw samen te werken met zowel klanten als telers. Ik ben ervan overtuigd dat onze Integrated Customer Relationships (ICR), in combinatie met een soortgelijke aanpak met onze telers, de enige weg vooruit is naar een duurzamere toekomst van voedsel. Als conclusie van dit alles kunnen we er zeker van zijn dat plantaardig de toekomst is, zowel uit ecologisch, economisch, gezondheids- als uit toegankelijkheidsoogpunt!”

Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar om haar groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en met een eerlijke opbrengst voor de telers. Onze pagina's over duurzaamheid laten duidelijk ons uiteindelijke doel zien om het leven te verbeteren.