bande-blanche-small.png0
Vrede
bande-blanche-small.png0
De bedrijfsactiviteiten van Greenyard
De impact van Greenyard
Iedereen die bij Greenyard werkt is onderworpen aan de code. Het gehele management heeft de code ondertekend en deze biedt de werknemers houvast en solide principes die ze zelfs in complexe situaties kunnen opvolgen. Het bedrijf heeft een bijzondere inspanning geleverd om alle medewerkers te bereiken door de code in 12 talen te vertalen. In 2018 wil Greenyard een e-learning-programma ontwikkelen om de gedragscode in de hele organisatie te integreren.
Belangrijke waarden voor Greenyard zijn diversiteit (op cultureel gebied, tussen generaties, op taalkundig gebied, tussen mannen en vrouwen, etc.) en gelijke kansen. Het bedrijf richt zich op de evolutie naar een genderevenwicht op alle niveaus en het in dienst houden van oudere, ervaren medewerkers door een positieve werkomgeving te bieden. In 2017 was 16% van de medewerkers ouder dan 54.
Vrede
Duurzaamheid
Greenyard streeft ernaar zijn groente en fruit op een duurzame manier in te kopen, met respect voor de natuur en een eerlijke vergoeding voor kwekers.