Historia - greenyard.group
gyfresh_fields_banner
Historia
1987
Założenie firmy Univeg.

Firma Univeg została założona w 1987 roku w Belgii przez Heina Depreza. W 1983 roku rozpoczął on uprawę grzybów, a następnie rozszerzył działalność o mycie, krojenie i pakowanie warzyw. W tym okresie firma po raz pierwszy nawiązała kontakt z dużymi supermarketami, tworząc schemat, według którego działa do dziś.

1990–2005
Rozwój i działalność międzynarodowa.

W latach 1990–2005 grupa Univeg rozwijała działalność międzynarodową poprzez nabycie różnorodnych podmiotów z branży rolniczej oraz przejęcie ponad 10 przedsiębiorstw z łańcucha przetwórstwa, logistyki i dystrybucji. W ramach swojej ekspansji firma Univeg zaczęła tworzyć wyspecjalizowane podmioty zależne.

2005–2015
Konsolidacja i rozwój.

W 2005 roku nastąpiło przejęcie holenderskiej spółki Bakker Barendrecht, a w kolejnym, 2006 roku, dokonano fuzji z grupą Bocchi. To zaowocowało czterokrotnym wzrostem wolumenu i zbudowaniem strategicznej obecności na czterech kontynentach przez Univeg.
W 2007 roku firma Univeg doszła do porozumienia z Katopé w sprawie nabycia jej udziałów, w wyniku czego grupa Katopé została połączona z grupą Univeg. Katopé jest liderem w produkcji i dystrybucji owoców egzotycznych, delikatesów i produktów o wysokiej wartości dodanej.
W tym samym roku zawarto umowę, na podstawie której spółka Alara dołączyła do grupy Univeg. Ta wiodąca turecka firma jest największym eksporterem świeżych fig na świecie i najważniejszym eksporterem wiśni do Europy.
19 sierpnia 2008 roku nastąpiło przejęcie podmiotu Atlanta AG, stanowiącego wyłączną własność spółki Chiquita, niemieckiego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Dzięki temu przejęciu firmy Univeg i Atlanta połączyły siły, mając na celu dalszy rozwój niemieckiego i austriackiego rynku detalicznego jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie świeżych artykułów spożywczych.

2015
Narodziny firmy Greenyard.

Spółki Univeg, Greenyard Foods i Peatinvest połączyły siły, tworząc lidera na rynku owoców i warzyw. Zatrudniając ponad 9000 osób w 27 krajach na całym świecie, grupa osiąga obecnie całkowite przychody przekraczające 4 miliardy euro.

2016
Univeg zmienia nazwę na Greenyard Fresh.

Po fuzji Univeg i utworzeniu grupy Greenyard, Univeg zmieniła nazwę na Greenyard Fresh.
O firmie
Greenyard Fresh to międzynarodowy dostawca owoców i warzyw, posiadający biura sprzedaży, centra dystrybucji, przedstawicielstwa oraz partnerów ds. zaopatrzenia na całym świecie.