Bakker Barendrecht
Jedna z głównych firm produkujących świeże produkty w Holandii, z silnym naciskiem na trwałe relacje. Od długiego czasu współpracuje z wiodącą siecią supermarketów i wyspecjalizowaną siecią producentów. Podstawowe aktywności w zakresie pozyskiwania, usług logistycznych i wiedzy.
Bakker Barendrecht

Handelsweg 20 - 2988 DB Ridderkerk (The Netherlands)

info@bakkerbarendrecht.nl

+31 180 695911

Lokalizacje
Pion Greenyard Fresh ma różne lokalizacje na całym świecie. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje tutaj.