Przełom na niemieckim rynku świeżych produktów spożywczych: REWE Group oraz firma Greenyard tworzą nowy model współpracy

Firma Greenyard podpisała strategiczną umowę o współpracy z REWE Group, niemiecką siecią detaliczną, w celu rozszerzenia współpracy na rynku niemieckim, w ramach której Greenyard dostarczy usługi o wartości dodanej, takie jak dojrzewanie i zarządzanie szeregiem kategorii produktów.

To kolejny krok w remach realizacji ukierunkowanej na klienta strategii firmy Greenyard, mający na celu wdrożenie spersonalizowanych modeli współpracy, który odzwierciedla dążenie firmy Greenyard do zrównoważonej współpracy z wszystkimi swoimi klientami. Wspólnie obie firmy zoptymalizują i będą wzajemnie udostępniać swoje zasoby w łańcuchu dostaw określonych kategorii produktów. Dzięki większej wydajności i wykorzystaniu dostępnych zasobów rozszerzona współpraca ma za zadanie wspomagać realizację celu zrównoważonego i zyskownego wzrostu dla wszystkich uczestników łańcucha.

Co-CEO firmy Greenyard, Hein Deprez, mówi: „Podpisany przez nas list intencyjny zapoczątkował proces wdrażania na jednym z naszych największych rynków modelu współpracy, który sprawdził się w Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Model ten odpowiada na zmieniające się wymagania i potrzeby konsumentów oraz klienta. Zacieśnienie współpracy nie tylko pozytywnie wpłynie na cały łańcuch wartości, ale również przyspieszy przejście firmy Greenyard w kierunku bardziej zrównoważonego modelu biznesowego”.