Greenyard Fresh Belgium i Carrefour Belgium podpisują umowę w celu wzmocnienia relacji handlowych

W dniu firmy Greenyard Fresh Belgium i Carrefour Belgium podpisały umowę, która umocni relacje handlowe obu przedsiębiorstw. Ten model partnerstwa umożliwi współpracę obu firm w celu rozwoju kategorii owoców i warzyw.
Skrócenie łańcucha dostaw, rozumiane jako „od talerza do pola” umożliwi poprawę jakości świeżych owoców i warzyw przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów na przestrzeni całego procesu. Nawiązana współpraca stanowi odzwierciedlenie strategii firmy Greenyard jako pionowo zintegrowanego partnera dostawców detalicznych.