Greenyard wnosi do raportu IGD/WRAP dotyczącego marnotrawienia żywności

Dzisiaj IGD i WRAP ogłosili swój plan działania dotyczący zmniejszenia ilości odpadów spożywczych, który opracowali przy współpracy z takimi firmami jak Greenyard Fresh UK.

Greenyard Fresh UK zobowiązał się oraz rozwinął plan działania w celu rozpowszechniania i konsekwentnego wdrażania zasad Target, Measure, Act.

Food Waste Reduction Roadmap