Światowy Dzień Pszczół 2021: Greenyard wspiera i chroni pszczoły poprzez liczne projekty

Obecnie 35% światowych gruntów rolnych i ponad 75% upraw żywności na świecie uzależnione jest od zapylania przez zwierzęta. Jednak w ostatnich latach pszczoły i inne zwierzęta zapylające są coraz bardziej zagrożone przez działalność człowieka. Aby podnieść świadomość i zachęcić do działań wspierających i chroniących pszczoły, ONZ ustanowiło 20 maja Światowym Dniem Pszczół. Firma Greenyard zwiększyła swoje zaangażowanie w tę sprawę, uruchamiając kilka kluczowych inicjatyw, których celem jest pomoc tym żywotnym populacjom pszczół.

 

Greenyard Prepared i BND inwestują w lokalne struktury przyjazne pszczołom

Współpraca pomiędzy Greenyard Prepared i międzynarodowym stowarzyszeniem hodowców BND to szczytny cel. "Giving the BEE a great place to BEE", jak nazywa się ich wspólny projekt, powstał latem 2018 roku podczas przygotowywania nowego planu środowiskowego rozwijanego w ramach programu BND. Głównym celem projektu jest budowa sieci pszczelarskiej, obejmującej hotele pszczele ("B-places"), miejsca postoju i ogólny krajobraz sprzyjający tym owadom. Do tej pory w lokalnych gospodarstwach Greenyard zainstalowano 60 hoteli dla pszczół z pobliską łąką kwiatową, 1 hotel dla pszczół  w zakładzie Greenyard w Bree oraz 1 w Biotechnicum Bocholt (poprzez partnerstwo z Greenyard), a 22 kolejne planowane są do zainstalowania w 2021 roku.

 

Greenyard Fresh Germany i Spain wspierają zrównoważony wzrost populacji pszczół

W 2018 roku firma Hektar Nektar uruchomiła "Projekt 2028", dziesięcioletni plan mający na celu zwiększenie populacji pszczół o 10 procent w ciągu następnej dekady. Osiągną to, przekazując rodziny pszczele dedykowanym pszczelarzom Projektu 2028. Od zeszłego roku Greenyard Fresh Germany jest częścią tego projektu z własnymi dwoma pszczelarzami, w Hamburgu i w Monachium. Jak dotąd "Projekt 2028" przyczynił się do osiągnięcia motywującego wyniku: w ciągu ostatnich trzech lat populacja pszczół w Austrii i Niemczech wzrosła o co najmniej 20 milionów.

Inną inicjatywą wspieraną ostatnio przez Greenyard Fresh Spain jest "Operation Pollinator" w hiszpańskiej prowincji Almeria. Celem tego projektu jest przywrócenie populacji zwierząt zapylających w rolnictwie i w innych krajobrazach, poprzez zapewnienie niezbędnych siedlisk, dzięki zrównoważonemu podejściu do bioróżnorodności, gwarantując konsumentom trwałość produktu.

Dzięki tym wszystkim inicjatywom Greenyard jest w pełni zaangażowany we wspieranie pszczół i populacji innych zwierząt zapylających a także we wprowadzanie zmian przyszłościowych w zakresie bioróżnorodności i zrównoważonego rolnictwa.