Zrównoważony rozwój - greenyard.group
gyfresh_sustainability
Zrównoważony rozwój

Greenyard Fresh pozyskuje owoce i warzywa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem przyrody, za godziwe wynagrodzenie dla producentów.

Nasza wizja zrównoważonego rozwoju
Pion Greenyard Fresh pragnie zaopatrywać obsługiwane przez niego rynki w jak najbardziej zrównoważony sposób. Współpracujemy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, dążąc do zwiększania równowagi środowiskowej, społecznej i gospodarczej w trzech kluczowych obszarach: łańcucha dostaw, społeczeństwa i zaopatrzenia.

Łańcuch dostaw

Ripening bananas

Zmniejszamy oddziaływanie naszych działań związanych z dystrybucją i logistyką na środowisko.

Społeczeństwo

Training produces rich rewards for Ecuadorian farmers

Podwyższamy standardy społeczne we wszystkich aspektach naszej działalności.

Zaopatrzenie

Sourcing

Stosujemy zrównoważone metody zaopatrzenia.

Członek BSCI/Amfori
Więcej na temat Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Business Social Compliance Initiative, BSCI/Amfori)
Inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (BSCI/Amfori) jest platformą biznesową mającą na celu poprawę warunków pracy w ramach globalnego łańcucha dostaw. Dostarcza ona przedsiębiorstwom kompleksowego systemu monitorowania i kwalifikacji, obejmującego wszystkie produkty pozyskiwane z dowolnego kraju.
Pion Greenyard Fresh stosuje Kodeks postępowania BSCI/Amfori oraz zasady systemowe BSCI we wszystkich swoich działaniach.
logo bsci
Historie sukcesów
Bierzemy udział w przełomowych projektach i inicjatywach we współpracy z uczestnikami łańcucha dostaw, mając na celu poprawę równowagi środowiskowej, społecznej i gospodarczej.
Ecuadorian growers
Szkolenia producentów z korzyścią dla rolników z Ekwadoru
Greenyard Fresh Germany współpracuje z ekwadorskim partnerem, Fruta Rica, w ramach poprawy warunków na plantacjach bananów w tym kraju. Fruta Rica ma swoją siedzibę w Machali, w południowym Ekwadorze.
Pion Greenyard Fresh Germany współpracował z setką małych i średnich gospodarstw w ramach eksportu owoców, za pośrednictwem firmy Fruta Rica, do spółek Greenyard Fresh. Przedstawiciele pionu Greenyard Fresh Germany skoncentrowali się na udoskonaleniu technologii zarządzania wodą i glebą oraz poprawie standardów społecznych.