Minister Crevits z wizytą w belgijskiej siedzibie Greenyard Frozen

Siódmego maja wizytę w belgijskim zakładzie Greenyard Frozen złożyła flamandzka minister edukacji Hilde Crevits w związku z konkursem Food@Work Techno Awards. Jego celem jest wyróżnienie firm, które dokładają szczególnych starań, aby pomóc uczniom szkół średnich i studentom szkół wyższych o profilu technicznym w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami z branży przetwórstwa spożywczego. Nagrody przyznawane są za dobrą współpracę przemysłu spożywczego z placówkami edukacyjnymi w kontekście wysokiego zapotrzebowania na pracowników technicznych.

Po obchodzie zakładu produkcyjnego odbyła się debata na temat znaczenia edukacji technicznej dla przemysłu spożywczego.

Szef naszego zespołu technicznego Filip Delputte ma już za sobą doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach technicznych, gdzie prezentował tablicę do ćwiczeń z przełącznikami częstotliwości. Współautorem tego sukcesu jest praktykant Jelle Garsbeke, który przygotowuje tablicę do testów przełączników częstotliwości, które będą wykorzystywane przez Greenyard Frozen.