gyhorti_quality
Robimy wszystko dla zapewnienia wysokiej jakości

Kontrolujemy i sami realizujemy każdy etap procesu produkcji. Gwarantujemy naszym klientom najwyższą jakość od surowców po dostawę – a także o wiele dłużej.

Greenyard Horticulture Quality Cycle
Cykl zapewnienia jakości Greenyard Horticulture
Jako producent ziemi doniczkowej o pionowej strukturze organizacyjnej, Greenyard Horticulture kontroluje każde ogniwo łańcucha dostaw. Dzięki temu możemy selekcjonować wysokiej jakości materiały w całym procesie produkcji, począwszy od surowców pozyskiwanych z własnych torfowisk.
Złoża / Solidne postawy
Greenyard Horticulture pozyskuje torf wysoki z własnych torfowisk posiadających certyfikaty RHP. Nasze torfowiska zlokalizowane są na Łotwie, w Polsce oraz w Rosji. Dzięki temu posiadamy kontrolę nad surowcem już od momentu jego wydobycia, poprzez proces produkcyjny, pakowanie aż do momentu wysyłki do naszych klientów. Wymagamy aby nasi dostawcy stosowali równie wysokie kryteria jakościowe jak nasza firma.
Greenyard Horticulture Raw Materials
Greenyard Horticulture Production
Produkcja / Kontrola jakości na każdym etapie
Kontrolujemy zarówno czystość naszych torfowisk, proces zbioru torfu i poszczególne etapy produckji podłoży, jak również komponenty i materiały dostarczane przez naszych kooperantów. Posiadamy własne działy jakości jak również jesteśmy audytowani przez instytucje zewnętrzne oraz naszych dostawców.
Systemy kontroli jakości
Nasz dział jakości pobiera próbki z każdej dostawy i serii produkcyjnej. Sami systematycznie kontrolujemy i monitorujemy jakość naszych produktów. Badamy ich własności fizyczne i chemiczne. Kontrolujemy również półprodukty dostarczane przez naszych kooperantów. Nasi przedstawiciele odwiedzają i pobierają próbki u naszych klientów a informacje i uwagi, które nam Państwo przekazują są systematycznie analizowane. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie naszych produktów.
Greenyard Horticulture Feedback
Greenyard Horticulture Operational Management
Zarządzanie operacyjne / Wdrożone we wszystkich procesach
Greenyard Horticulture jest firmą z certyfikatem ISO 9001. To oznacza, że nieustannie doskonalimy wszystkie nasze procesy, od księgowości i kadr po finanse i zarządzanie.
Najwyższe międzynarodowe standardy
ISO 9001:2015
RHP/NF
ENplus/Dinplus
Aktualności
Horticulture
Pion Greenyard Horticulture otrzymuje certyfikat jakości ISO 9001:2015
Aktualności
Horticulture
Pion Greenyard Horticulture otrzymuje certyfikat ISO 14001:2015