gyhorti_repaired-peatbogs_power
Szanujemy naturę

Nasza działalność odbywa się z największym szacunkiem dla środowiska naturalnego. Wizję wspierania natury wcielamy na różnych poziomach naszej strategii oraz w codziennych działaniach.

Siejemy ziarno zdrowszej przyszłości
Firma Greenyard dąży do ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko na wszystkich etapach łańcucha dostaw, w tym na etapie produkcji, magazynowania, logistyki i transportu.

Ta misja przekłada się na działania w czterech obszarach:

1. Korzystamy z zasobów w uważny i zrównoważony sposób
2. Podejmujemy niezbędne działania w celu unikania zanieczyszczania powietrza
3. Podejmujemy działania prewencyjne i korekcyjne w razie wypadków
4. Korzystamy z surowców pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny
1 / Korzystamy z zasobów w uważny i zrównoważony sposób
Wizja firmy Greenyard, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, przekłada się na kontrolę korzystania z zasobów. Monitorujemy, mierzymy i wdrażamy działania potrzebne do stałego zmniejszania poboru energii (elektryczności i paliwa) oraz zużycia wody.
Breakdown of emissions
Avoid pollution
2 / Podejmujemy niezbędne działania w celu unikania zanieczyszczania powietrza
Firma Greenyard zarządza ryzykiem związanym z odpadami i zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z polityką środowiskową i zasadami zawartymi w normie ISO 14001:2015. Stosujemy środki zapobiegawcze w ramach generowania odpadów i wyznaczamy sobie cele na każdy rok. Odsetek odpadów nadających się do recyklingu rośnie z roku na rok (2013: 31%; 2016: 41,3%).

Wszyscy członkowie personelu mają świadomość naszych celów związanych z ochroną środowiska i są odpowiednio przeszkoleni.

Opakowania są prawidłowo oznakowanie, co umożliwia klientom właściwe sortowanie odpadów.
3 / Podejmujemy działania prewencyjne i korekcyjne w razie wypadków
Wdrażamy środki zapobiegawcze i podejmujemy działania korekcyjne. Przeprowadzamy regularne, udokumentowane analizy ryzyka związanego z naszą działalnością. Plany działania są wdrażane i przestrzegane w każdym aspekcie (jakość, bezpieczeństwo i ochrona środowiska).
Prevention
Renewable raw materials
4 / Korzystamy z surowców pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny
Wytwarzanie wysokiej jakości produktów zaczyna się od wyselekcjonowanych surowców. Właśnie dlatego firma Greenyard samodzielnie kontroluje dużą część swoich surowców. Ponadto w miarę możliwości staramy się korzystać z lokalnych i odnawialnych zasobów.

Firma Greenyard rejestruje odsetek odnawialnych surowców wykorzystywanych w produkowanych przez nią środkach do uprawy roślin. Corocznie wyznaczamy sobie cele, dążąc do stałego zwiększania tego odsetka.

We współpracy z działem badań i rozwoju staramy się opracowywać produkty z potencjałem zmniejszenia wpływu upraw na środowisko. Pracujemy nad innowacyjnymi koncepcjami uprawy owoców, warzyw i roślin, tak aby były smaczniejsze, zdrowsze i – przede wszystkim – przyjazne dla środowiska.
Najwyższe międzynarodowe standardy
ISO 14001:2015
Milieu Project Sierteelt (MPS)
Responsibly Produced Peat (RPP)
Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju
Aktualności
Horticulture
Greenyard Horticulture otrzymuje certyfikaty potwierdzające odpowiedzialną produkcję torfu (RPP)
Aktualności
Horticulture
Pion Greenyard Horticulture otrzymuje certyfikat ISO 14001:2015