E-mail disclaimer - greenyard.group
gygroup_cover_banner

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie wiadomości nadawanych za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie dołączone do niej dokumenty mają charakter poufny i mogą zawierać informacje chronione prawami własności intelektualnej. Jeżeli nie jesteś adresatem wskazanym powyżej, jakiekolwiek ujawnianie, odtwarzanie, powielanie, rozprowadzanie lub wszelkiego rodzaju upowszechnianie lub użytkowanie niniejszej wiadomości jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nadawcę, a samą wiadomość usunąć.
Nie można zagwarantować, że przesyłane wiadomości elektroniczne będą bezpieczne i bezbłędne, gdyż informacje w nich zawarte mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zgubione, zniszczone, dotrzeć z opóźnieniem lub w niepełnej formie czy też zawierać wirusy. W związku z powyższym nadawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub braki w treści niniejszej wiadomości oraz za żadne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku transmisji wiadomości elektronicznych.