COVID-19 - Sprawozdanie Roczne Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Bezpieczeństwo naszym najważniejszym priorytetem

Alexander Verbist

“Kiedy pierwsza fala COVID-19 uderzyła w Europę, od razu wiedzieliśmy, że musimy podjąć drastyczne działania, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom” - mówi Alexander Verbist, dyrektor grupy ds. prawnych & i personalnych. “Ponieważ działamy w sektorze o kluczowym znaczeniu, nie mogliśmy po prostu zamknąć naszej działalności. Pomimo trudnych okoliczności, zadziwiające było to, jak szybko nasi ludzie przystosowali się do nowej sytuacji, pozwalając nam na podjęcie naszej roli i przyjęcie odpowiedzialności w społeczeństwie.”

W marcu 2020 roku COVID-19 rozpoczął szybko rozprzestrzeniać się po Europie. Pierwszym europejskim krajem dotkniętym falą zakażeń koronawirusem były Włochy. Greenyard Fresh Italy udało się w bardzo trudnych warunkach i niezwykle krótkim czasie wdrożyć środki, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Jednocześnie zapewniły one niezakłócone dostawy owoców i warzyw, produktów coraz bardziej, na rynek. W ten sposób wyznaczyliśmy standard dla całej grupy.

Reorganizacja na rzecz dystansu społecznego

“ Niezbędne dla naszej działalności magazyny, zakłady produkcyjne i recepcje, zostały całkowicie zreorganizowane, aby zapewnić dystans społeczny” - mówi Alexander Verbist. “Obejmowało to umieszczenie ekranów z pleksi i środków do dezynfekcji rąk, strzałek wskazujących kierunki chodzenia itd. Pracę ludzi zorganizowaliśmy w grupach, aby ograniczyć w ten sposób liczbę kontaktów.”

Do koordynacji wszystkich działań w Greenyard powołano grupę zadaniową Korona, składającą się zarówno z pracowników lokalnych oddziałów, jak i pracowników grupy. “Kluczowa była szybka komunikacja, obejmująca bezpośrednie komunikaty w różnych językach, tak aby informacje docierały do wszystkich. Ważne było również śledzenie różnych środków podejmowanych w różnych krajach na podstawie restrykcji obowiązujących zależnie od lokalnej i regionalnej sytuacji związanej z pandemią .”

Wspólna praca osobno

W miarę upływu roku Greenyard zachowywała czujność i postępowała ostrożnie. “Lepiej być bezpiecznym niż później żałować - brzmiało nasze motto. Surowe zasady w naszych magazynach i zakładach produkcyjnych w dużej mierze nadal obowiązywały. Pracownicy biurowi byli zachęcani do pracy w domu i ograniczania czasu spędzanego w biurze do niezbędnego minimum. Nasze wysiłki opłaciły się: uniknęliśmy jakichkolwiek większych ognisk zakażeń COVID-19 wśród naszych pracowników.”

Praca w domu z pewnością miała swoje wyzwania, szczególnie podczas pierwszego lockdownu, kiedy z powodu zamknięcia szkół wiele osób musiało łączyć ją z opieką nad dziećmi . Jednak ludzie szybko przekonali się, że praca w domu ma też swoje zalety: mniej czasu tracili na dojazdy, a w miarę coraz lepszego poznawania narzędzi cyfrowych, spotkania online okazały się równie, jeśli nie bardziej –, efektywne – niż spotkania na żywo. Nasi pracownicy otrzymali również wsparcie w postaci wymiany najlepszych praktyk dotyczących organizacji wirtualnych spotkań oraz przewodnika na temat pracy wyłącznie w domu.

Szybkie wprowadzenie narzędzi cyfrowych miało pozytywny wpływ na współpracę w Greenyard, ponieważ ułatwiły one dzielenie się dokumentami, informacjami i wiedzą. Spotkania online przełamują bariery między pracownikami pracującymi w różnych miejscach, segmentach i krajach. “Z tego kryzysu można wiele się nauczyć. Jestem’ przekonany, że wirtualne spotkania pozostaną z nami na stałe, ponieważ ewoluujemy ku bardziej hybrydowym sposobom pracy. Muszę jednak przyznać, że nie mogę się doczekać tego, że w najbliższych miesiącach w końcu znów osobiście spotkam się z większością moich współpracowników. I jestem pewien, że nie jestem jedyny” - mówi Alexander Verbist.

Zdrowe wybory

Wirus COVID-19 miał głęboki wpływ na zwyczaje i zachowania zakupowe konsumentów, ponieważ wiele osób spędzało dużo więcej czasu w domu. Ale pandemia przypomniała nam również o wrażliwości naszego zdrowia i znaczeniu zdrowego stylu życia.

W miarę jej rozwoju wiele osób na nowo odkryło korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych i nabrało zwyczaju spacerowania na zewnątrz. Trend ten rozszerzył się również na sposób spożywania i przygotowywania posiłków. Gotowanie posiłku od podstaw stało się bardziej popularne, bo było na nie - i wspólne posiłki w domu - więcej czasu. Doprowadziło to do znacznego wzrostu całkowitej sprzedaży owoców i warzyw, zwłaszcza tych ostatnich. Zyskały na tym również rozwiązania wygodne, takie jak np. nasze zestawy obiadowe.

Długi okres przydatności do spożycia produktów z segmentu Long Fresh został szczególnie doceniony w okresach obowiązywania restrykcji, kiedy wielu kupujących robiło zapasy na kilka tygodni’, odkrywając tym samym zaletę tego segmentu w postaci wygody.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby móc stwierdzić, czy te trendy okażą się trwałe i będą miały długotrwały wpływ na nasze przyzwyczajenia, ale jedno jest pewne. COVID-19 przypomniał nam o tym, co najważniejsze: o naszym zdrowiu.

Dziękujemy naszym #foodheroes

Zamknięcie restauracji i stołówek nagle zmieniło wzorce konsumpcji i doprowadziło do niespodziewanego i silnego wzrostu sprzedaży w supermarketach. W pierwszych tygodniach zamknięcia sytuację dodatkowo komplikowało zjawisko gromadzenia towarów, które wywarło silną presję na logistykę i łańcuchy dostaw. Natychmiast pokazało to, jak kluczowy dla społeczeństwa jest nasz sektor.

Podjęcie wyzwania

Wspólnie z naszymi producentami, partnerami i dostawcami stanęliśmy na wysokości zadania i pomogliśmy naszym klientom detalicznym poradzić sobie z nagłym wzrostem popytu. Stosując podstawowe zasady naszych długoterminowych relacji –, czyli witalność, przejrzystość i ścisłą współpracę –, nie szczędziliśmy wysiłków, aby móc zapewnić, że półki sklepowe będą zawsze zaopatrzone w zdrową żywność.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym pracownikom, producentom, partnerom i klientom za ich zaangażowanie i ciężką pracę w wyjątkowych czasach. To prawdziwi #foodheroes!