Message from the co-CEOs - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
Przesłanie współprezesów
„Greenyard jest dziś silniejszą, ukierunkowaną na „odchudzanie” i bardziej odporną finansowo firmą z wyjątkową pozycją na rynku. Do tego przyszłość zapowiada się lepiej niż kiedykolwiek.”
co-CEO Greenyard

  

Dla wszystkich naszych klientów, producentów, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy,

rok 2020 był jak żaden inny. Dotyczy to zarówno okoliczności w firmie, jak i poza nią. Pandemia COVID-19 dodała nowy wymiar do codziennego życia i przypomniała nam o naszej roli jako jednostek, ale także jako firmy, w przyczynianiu się do tworzenia zdrowego społeczeństwa. Dla Greenyard był to także rok, w którym zakończyliśmy nasz Plan Przekształceń i kontynuowaliśmy przyśpieszanie ku naszemu ostatecznemu celowi – aby stać się siłą napędową zdrowszych stylów życia i bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności.

W marcu 2020 świat obudził się w nowej rzeczywistości. Nagle wydało się, że nasze życia i gospodarka dosłownie się zatrzymały. W ramach wspólnego ogólnoświatowego wysiłku, aby pokonać koronawirus i po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom wiele osób zostało zamkniętych w domach.

Jednak nie wszyscy. Na pierwszej linii frontu, chroniąc i opiekując się nami, byli pracownicy służb ratowniczych i personel medyczny. Ale także wielu naszych współpracowników z centr dystrybucyjnych i zakładów produkcyjnych, producenci i kierowcy ciężarówek, opuszczało swoje domy, aby przez ten rok zapewniać dostęp do zdrowej żywności. Nasi współpracownicy wykazali się odpornością, zaangażowaniem i otwartą głową, w bardzo krótkim czasie adaptując się do nowego sposobu pracy i zapewniając w ten sposób kontynuację pracy firmy w bardzo szybko zmieniających się okolicznościach.

Lockdown zmienił wzorce’s konsumpcyjne, zmuszając do porzucenia restauracji i usług gastronomicznych na rzecz alejek w supermarketach. W tym samym czasie producenci konfrontowali się z problemami ze znalezieniem pracowników na krótki okres, a klienci z wyższym popytem. Jednak wspólnie z naszymi klientami i producentami dorastaliśmy do tych wyzwań logistycznych i organizacyjnych i zaprzęgaliśmy naszą kreatywność, aby móc zabezpieczyć dostawy zdrowej żywności wtedy, kiedy ludzie tego oczekiwali i tam, gdzie tego oczekiwali.

Zakończenie Planu Przekształceń

Rok 2020 był dla Greenyard niezwykły także z jeszcze innego powodu - odnotowaliśmy zakończenie naszego Planu Przekształceń zmieniając Greenyard w bardziej witalną i wydajną organizację, pozwalając jeszcze lepiej skupić się na naszym celu.

W szczególności przyśpieszyliśmy w organizacji’s zmianę w kierunku zintegrowanego zarządzania relacjami z klientami, z powodzeniem rozwijając i budując długoterminowe relacje z niektórymi z ’s głównych sieci detalicznych w Europie. Dokonaliśmy także znacznego postępu w usprawnieniu naszej działalności i tworzeniu ekonomii skali w poszczególnych krajach, działach i segmentach. Stałe ulepszenia i bezwzględne skupianie się na kliencie stały się podstawowymi elementami i stałym nastawieniem każdej osoby w naszej organizacji.

Dziś zbieramy owoce naszej ciężkiej pracy. Wyniki finansowe za okres AY 20/21 mówią same za siebie. Sprzedaż netto wzrosła o 8,7% i osiągnęła 4 416,2 mln €, podczas gdy zysk skorygowany EBITDA (post-IFRS 16) wzrósł z 133,4 mln EUR do 156,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 23,5 mln EUR (+17,6%). Skorygowany zysk EBITDA (pre-IFRS 16) wyniósł 116,6 mln € - oznacza to 21,8% wzrost w porównaniu do minionego roku obrotowego. Oba te wyniki przewyższyły nasze oczekiwania i miały pozytywny wpływ na nasz wskaźnik dźwigni (dług netto/LTM Adjusted EBITDA, pre-IFRS 16), który poprawił się z 4,4x w roku minionym na 2,9x w dniu 31 marca 2021.

Odporni na przyszłość

Pod koniec marca na swoje miejsce trafił ostatni element układanki. Udało się nam uzyskać długoterminowe finansowane w bankach, z którymi mamy zaufane relacje oraz przyciągnęliśmy nowych długoterminowych inwestorów, co pozwoliło na całościowe zwiększenie kapitału do 50,0 mln €.

Greenyard jest dziś silniejszą, ukierunkowaną na „odchudzanie” i bardziej odporną finansowo firmą z wyjątkową pozycją na rynku. Do tego przyszłość zapowiada się lepiej niż kiedykolwiek. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że musimy zmienić sposób, w który konsumujemy i produkujemy żywność. COVID-19 zwiększył naszą świadomość tego, jak ważne jest zdrowie i ile słabych stron ma nasz obecny sposób życia. Jako jeden z największych dostawców owoców i warzyw na świecie mamy kluczową pozycję i w pełni przyjmujemy naszą odpowiedzialność za przeprowadzanie zmiany na zdrowsze style życia i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw żywności.

Poprzez sprawianie, że dostęp do owoców i warzyw jest łatwiejszy, wygodniejszy i niedrogi, chcemy, aby jak najwięcej ludzi mogło cieszyć się z ich korzyści. Naszym celem od zawsze było dostarczanie ludziom znakomitych i zdrowych produktów dla każdego stylu życia i na każdą chwilę dnia. Ze względu na ich mniejszy wpływ na środowisko, rosnące spożycie owoców i warzyw może również zaspokoić rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na żywność, nie wyczerpując przy tym naszej planety. Musimy pracować nad obiema stronami tego równania.

Razem

Greenyard nie dokona tego sama. Jeśli chcemy mieć rzeczywisty wpływ, potrzebujemy silnej współpracy w całym łańcuchu wartości. Kluczowe znaczenie mają tu długoterminowe, zintegrowane relacje, które udało nam się zbudować z wieloma naszymi najważniejszymi klientami i producentami. Pracując w przejrzysty, otwarty i zintegrowany sposób, możemy tworzyć krótsze i bardziej wydajne łańcuchy dostaw, z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron - od producenta do konsumenta.

Tegoroczne’s wyniki i nasza wyjątkowa pozycja w łańcuchu wartości żywności pozwolą nam na dalsze podążanie po ścieżce zrównoważonego wzrostu i spełnienie celu w postaci poprawy jakości życia. Życia każdego, kto spożywa nasze zdrowe produkty, życia wszystkich naszych pracowników i osób, z którymi współpracujemy w ramach łańcucha wartości żywności oraz oczywiście życia na Ziemi - dlatego musimy mieć pewność, że sposób, w jaki działamy, jest zrównoważony oraz że wspieramy i chronimy przyrodę. 

Wiemy, że w tym, aby osiągnąć ten ostateczny cel, możemy liczyć na naszych pełnych pasji pracowników, rozległą i wiarygodną sieć oddanych producentów, mocną bazę partnerów biznesowych i rosnące wsparcie ze strony społeczeństwa jako całości.

W tym sprawozdaniu chcemy zabrać Państwa w podróż, dzieląc się naszą ambicją i pasją, abyście odkryli niezrównany potencjał owoców i warzyw w tworzeniu zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Hein Deprez, Marc Zwaaneveld, współprezesi Greenyard

Sprawozdanie Roczne 2020-2021
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2020-2021 firmy Greenyard.