Przesłanie dyrektora finansowego - Sprawozdanie Roczne Greenyard - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg
Przesłanie dyrektora finansowego
Przesłanie współprezesów podkreśla ambicje Greenyard na przyszłość i daje jasno do zrozumienia, że zaczynamy transformację. Jak się to przekłada na wyniki finansowe?
Geert Peeters

Ponieważ popyt na zdrową żywność –, w szczególności na owoce i warzywa –, strukturalnie wzrasta, pomagamy naszym klientom oferować konsumentom możliwie najlepsze kategorie, odmiany, pochodzenia i smaki, zarówno w postaci świeżej, jak i mrożonej czy gotowej. Jednocześnie usprawniamy cały nasz łańcuch dostaw i dostosowujemy go do potrzeb klientów, dzięki czemu naszą szeroką ofertą możemy zarządzać i organizować ją w coraz bardziej efektywny kosztowo sposób.

Takie połączenie okazuje się być modelem prowadzącym do sukcesu, co widać po wzroście naszej sprzedaży o 8,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W nadchodzących latach spodziewamy się dalszego wzrostu, choć najprawdopodobniej zaobserwujemy chwilowe ‘spłaszczenie’ po zakończeniu okresu COVID-19, który wpłynął na zwiększenie obrotów sieci detalicznych.

W międzyczasie Plan Przekształceń poprawił naszą witalność i wydajność. Korzystamy z tej dynamiki, podejmując inicjatywy ciągłego doskonalenia w takich dziedzinach, jak transport, zaopatrzenie i produkcja. Niektóre z nich zostaną wzmocnione przez inwestycje strategiczne. W tym roku udało nam się uzyskać marżę w wysokości 3,6%. Dzięki temu nasz zysk skorygowany EBITDA wyniósł 156,9 mln euro w porównaniu do 133,4 mln euro w roku ubiegłym. Spodziewamy się, że w przyszłym roku zysk skorygowany EBITDA nadal będzie rósł i przekroczy 165 mln euro.

Jestem też bardzo zadowolony, że nasze skupianie się na wynikach finansowych i generowaniu gotówki pozwoliło nam na znaczne obniżenie nominalnego zadłużenia. Operacyjne generowanie gotówki zostało uzupełnione przez podwyższenie kapitału o € 50,0 mln euro, co znacznie szybciej niż oczekiwaliśmy – pozwoliło nam – obniżyć dźwignię finansową do 2,9x z ponad  4,4x w zeszłym roku. Nowe, trzyletnie finansowanie da nam silną podstawę finansową, aby realizować naszą obiecującą strategię i rozwijać biznes. Dzięki malejącym kosztom finansowania i rosnącym wynikom operacyjnym, wynik netto na poziomie € 1,2 mln euro będzie miał znaczący potencjał wzrostowy.

Więcej niż kiedykolwiek ludzie dokonują obecnie bardzo świadomych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia. Konsumenci szukają zdrowych, smacznych i wygodnych rozwiązań żywieniowych. Skutkuje to wzrostem wydatków na owoce i warzywa w przeliczeniu na osobę. Jednocześnie konsumenci częściej łączą różne kategorie owoców i warzyw, dzięki czemu mogą korzystać z naszej uzupełniającej się oferty produktów świeżych, mrożonych i gotowych.

Wyraźny wzrost ilościowy odnotowaliśmy również dzięki naszym zintegrowanym, długoterminowym relacjom z klientami, udowadniając tym samym, że klientom zależy na poziomie usług, ścisłej współpracy, wspólnych celach i krótkich łańcuchach dostaw. Obecnie około 60% sprzedaży grupy i ponad 70% sprzedaży w segmencie Fresh to produkty od klientów, z którymi łączy nas oficjalna współpraca.

COVID-19 po raz kolejny udowodnił, jak ważne są solidne łańcuchy dostaw. Solidne, czyli z jak najmniejszą liczbą pośredników i postojów produktów. Zarządzanie naszym łańcuchem dostaw tak, aby był on jak najkrótszy – przy równoczesnym zwiększaniu jego zrównoważonego charakteru –, nadal jest naszym najważniejszym celem.