7 pillars for future growth - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner
7 filarów

7 filarów wzrostu

Greenyard ogłosiła zmieniony, ambitny plan na następne cztery lata, ma on być jej przewodnim kompasem. Ten dalekosiężny plan opiera się na siedmiu filarach.

  • Pogłębianie wyjątkowych, długoterminowych relacji Greenyard’s z klientami w celu dostarczania większej ilości usług o wartości dodanej.
  • Dalsze zwiększanie posiadanych aktywów i możliwości produkcyjnych Greenyard’ poprzez rozwój automatyzacji, zdolności produkcyjnych, jakości i wydajności.
  • Inteligentna strategia zaopatrywania w celu przyciągnięcia nowych producentów i utrzymania współpracy z ważnymi producentami. Ściślejsza współpraca zapewni równocześnie dostępność i dostawy najbardziej poszukiwanych kategorii oraz będzie katalizatorem dalszej profesjonalizacji sektora rolniczego.
  • Mapa drogowa z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu dalszego zmniejszania śladu środowiskowego firmy, zapewnienie zrównoważonego środowiskowo i społecznie łańcucha wartości żywności oraz promowania zdrowych i zrównoważonych wzorców żywnościowych.
  • Większa odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak infekcje, złe warunki pogodowe i kryzysy, poprzez bardziej stabilny profil firmy, procesy i struktury.
  • .
  • Ciągłe wzmacnianie wewnętrznej organizacji grupy’s, wykorzystanie globalnej skali działalności Greenyard’s przy jednoczesnym zachowaniu witalności organizacji.
  • Silny ład korporacyjny, wspierający ambicje i ich realizację oraz dalszy rozwój Greenyard.