The road to better sourcing - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard-cover-banner.jpg

Droga do lepszego zaopatrywania

Sander Moret

 

Greenyard pozyskuje swoje owoce i warzywa z bardzo rozległej sieci wysoce wyspecjalizowanych producentów z całego świata. “Aby zapewnić, że niektóre z naszych najbardziej popularnych i poszukiwanych kategorii są dostępne przez cały rok, wzmacniamy naszą strategiczną współpracę z największymi producentami na świecie’ - mówi Sander Moret, kierownik kategorii ds. zakupów mango.

Greenyard od wielu lat na stałe współpracuje z wieloma producentami, w niektórych przypadkach nawet od dziesięcioleci. Ta długotrwała współpraca może przybierać różne formy, od gwarantowanych ilości i upraw kontraktowych do w pełni rozwiniętych spółek joint venture. “Jej częścią mogą być także programy szkoleniowe dotyczące bardziej wydajnych i zrównoważonych praktyk rolniczych. Poprzez stymulowanie innowacji technologicznych i inwestowanie w długoterminowe relacje wielu naszym producentom udało się zbudować zdrowy i stabilny biznes. Dla Greenyard długoterminowe relacje owocują większą wydajnością dostaw, lepszą dostępnością produktów i przejrzystością dla klientów.”

Budując na doświadczeniu

Dążąc do długoterminowych, bardziej strategicznych relacji z naszymi klientami, coraz bardziej odczuwamy, jak ważne jest inwestowanie w równie silne relacje z naszymi producentami. “Codzienne transakcje i kupowanie najtańszych dostępnych produktów po prostu nie wchodzą w grę. Całoroczne zaopatrywanie naszych klientów to o wiele więcej niż tylko wykonanie telefonu do Peru.”

Odpowiedzialnością Greenyard’ jest zabezpieczenie jakości i zapewnienie dostępności produktów dla naszych rynków i klientów. Ponadto odpowiadamy przed naszymi dostawcami za sprzedaż ich produktów w możliwie najlepszy sposób. Dzięki naszym strategicznym partnerstwom jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć, jakie ilości będą potrzebne naszym klientom. Pozwala to naszym producentom lepiej planować produkcję. Jest to ważne w przypadku wszystkich produktów, które kupujemy i sprzedajemy, ale najbardziej w przypadku kategorii, na które jest duży popyt, takich jak mango czy awokado.

Greenyard pracuje w ten sposób od kilku lat i podjęto już wiele inicjatyw. Wdrożone zostały szeroko zakrojone programy pozyskiwania owoców cytrusowych, jabłek Pink Lady i awokado. “Bazujemy teraz na tych pozytywnych doświadczeniach i chcemy przekształcić je w bardziej systematyczne podejście i przenieść naszą strategię pozyskiwania na wyższy poziom” - mówi Sander Moret.

Jednym z ważnych aspektów jest dzielenie się wiedzą wewnątrz naszej firmy. “Jako kierownik kategorii jestem w ścisłym kontakcie z kierownikami produktów w naszych jednostkach, co pozwala poznawać ich potrzeby” - mówi Sander Moret. “Organizujemy cotygodniowe spotkania, aby omawiać zmiany sytuacji na rynku, uwagi dotyczące jakości i dostępności produktów. ” Angażujemy również naszych lokalnych dostawców. Takie wewnętrzne uzgadnianie daje naszym producentom dużą przewagę: otrzymują oni od grupy jeden jasny komunikat. Wykorzystując wiedzę o konsumentach i prognozowanie, jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć, jakie ilości będą potrzebne, co pozwala planować z wyprzedzeniem też producentom.

Całe drzewo

Warzywa i owoce to produkty natury. Mają różne rozmiary i jakość, a ich dostępność zależy od wielu nieprzewidywalnych czynników, takich jak warunki pogodowe. “Oznacza to, że producenci zawsze ryzykują, że zostaną z niesprzedaną częścią swoich zbiorów” - wyjaśnia Sander Moret. “Ponieważ Greenyard jest dużym dostawcą owoców i warzyw, sprzedajemy nasze owoce i warzywa na rynkach różnych i o różnych preferencjach. Dlatego możemy zaoferować naszym producentom kompletne rozwiązanie dla całego drzewa, a nie tylko dla jednego konkretnego rozmiaru lub jakości. Dzięki naszemu unikalnemu połączeniu segmentów Fresh, Frozen i Prepared, mamy rozwiązania także dla produktów, które nie mogą zostać sprzedane świeże, ale nadal są idealne do innych zastosowań, np. głęboko mrożone części mango. Pozwala nam to znacznie ograniczyć ilość odpadów w całym łańcuchu dostaw.”

Oferowanie większej przejrzystości

Długotrwała współpraca z producentami umożliwia Greenyard spełnianie jeszcze innego, coraz bardziej istotnego na współczesnych rynkach, wymogu. “Istnieje wyraźna potrzeba większej przejrzystości w całym łańcuchu dostaw” - mówi Sander Moret. “I nie chodzi tu tylko o kwestie regulacyjne. Ludzie naprawdę chcą wiedzieć, skąd pochodzą kupowane przez nich owoce i warzywa. Oznacza to, że’s ważna jest przejrzystość w zakresie sposobu uprawy, transportu i wynagradzania rolników za ich pracę. Dzięki stałemu i bezpośredniemu kontaktowi z naszymi producentami o wiele łatwiej jest odpowiadać na to zapotrzebowanie szybko i rzetelnie.”

“Nasz program inteligentnej strategii zaopatrywania rozpoczęliśmy z wyraźnym naciskiem na zagraniczne źródła zaopatrzenia i kilka kategorii, na które jest popyt. Celem jest rozszerzenie naszego podejścia na wszystkie działania Greenyard związane z zaopatrywaniem, w tym na zaopatrywanie krajowe. Jestem I’mpewien”, że w ten sposób ustanowimy nowy standard na rynku, podsumowuje Sander Moret.

.
W skrócie
Strategia zaopatrzenia Greenyard
• Inteligentne zaopatrzenie: wzmocnienie relacji z kluczowymi producentami i pozyskiwanie nowych
• Zwiększona wydajność: lepsze warunki ekonomiczne, jak również bardziej stabilne dostawy
• Zrównoważony łańcuch dostaw: zmniejszenie ilości odpadów, inteligentne wykorzystanie logistyki oraz zrównoważenie podaży i popytu
• Ponadczasowość: zapewnienie dostępności i podaży najbardziej poszukiwanych kategorii i kataliza dalszej profesjonalizacji sektora rolniczego
• Współpraca w ramach Greenyard: łączenie wiedzy specjalistycznej grupy i dokonywanie spójnych uzgodnień
• Odpowiedzialność społeczna: Zapewnienie zrównoważonego łańcucha żywnościowego (w zakresie aspektów środowiskowych i społecznych) oraz wymaganie od naszych producentów i dostawców pełnej zgodności ze wszystkimi istotnymi i obowiązującymi normami.
mango_pickers.jpg