Highlights - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard_Annual_Report_2021-2022_banner_website
Najważniejsze informacje 2021–2022
Wiadomość od współprezesów
Greenyard w pigułce
Zestawienie istotnych liczb.
Przesłanie dyrektora finansowego
Sprawozdanie Roczne 2021-2022
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2021-2022 firmy Greenyard.