Message from the co-CEOs - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard_Annual_Report_2021-2022_banner_website

Dobrze radzimy sobie w niespotykanych dotąd globalnych okolicznościach jako gotowa na przyszłość machina napędzana roślinami

co-CEO Greenyard

Ostatni rok finansowy pod wieloma względami był zupełnie inny niż przewidywaliśmy. W kwietniu 2021 r., na początku naszego poprzedniego roku finansowego, nikt nie wyobrażał sobie globalnych zakłóceń makroekonomicznych, których doświadczamy od tego czasu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, pandemia koronawirusa nie wygasła w 2021 roku, ale osiągnęła swoje absolutne apogeum jesienią. Na całym świecie spowodowało to mnóstwo komplikacji w każdym łańcuchu dostaw i miało bezpośredni wpływ na dostępność siły roboczej ze względu na wprowadzone na poziomie krajowym środki związane z kwarantanną.

Dodatkowo świat stanął w obliczu inflacji, jakiej nie widziano od kilku pokoleń. Po raz pierwszy od dwóch dekad banki centralne zaczęły dyskusje na temat podwyżki stóp procentowych. Wpływ na gospodarkę światową był ogromny, a koszty energii, surowców, pracy, transportu i opakowań gwałtownie wzrosły.

W lutym tego roku światem wstrząsnęła rosyjska inwazja na Ukrainę. Przerażający konflikt i ogromna ludzka tragedia w samej Europie. Trwająca wojna jest katalizatorem dalszego wzrostu kosztów i niedoboru zasobów, co ma silny wpływ na dostępność żywności i jej ceny.

Każde z tych wydarzeń oddzielnie stanowiłoby wyzwanie, ale kumulacja ich wszystkich w ciągu jednego roku finansowego to coś zupełnie innego. Żadna firma ani żadna branża nie była na to przygotowana. Nawet w tym niezwykłym roku okazaliśmy się niezawodnym partnerem na przestrzeni całego łańcucha, wywiązując się z obietnic, zanim jeszcze dowiedzieliśmy się o tych nieoczekiwanych wydarzeniach.

Solidne wyniki pod każdym względem

W obliczu najtrudniejszych od dziesięcioleci okoliczności zebraliśmy siły wraz z naszą siecią plantatorów i klientami. Wykazaliśmy się zwinnością i kreatywnością, wykorzystując długoterminową siłę współpracy, a nie pozorną siłę konkurencji. Dzięki niestrudzonym wysiłkom 9000 zaangażowanych pracowników zapewniliśmy dostępność naszych zdrowych, roślinnych produktów spożywczych dla konsumentów na całym świecie.

To był wspólny wysiłek, który przełożył się na nasze wyniki finansowe. Dzięki silnemu przyspieszeniu w poprzednim roku udało nam się zrealizować cele, które wyznaczyliśmy sobie na początku roku finansowego. Uzyskaliśmy solidne wyniki, co znalazło potwierdzenie w dobrych ostatnich sześciu miesiącach roku finansowego.

Ponownie podążaliśmy drogą zrównoważonego i zyskownego wzrostu. Sprzedaż netto osiągnęła 4400,5 mld EUR, co stanowi wzrost o 1,4% w ujęciu porównawczym. Skorygowana wartość EBITDA wzrosła ze 156,9 mln EUR do 166,5 mln EUR. Wskaźnik dźwigni finansowej odnotował dalszy wzrost do 2,4x, wchodząc w przedział od 2,0x do 2,5x wcześniej niż się spodziewaliśmy. Ze względu na obecną bardzo niestabilną sytuację w wielu branżach, nie jest możliwe podanie dokładnych wskazówek na nadchodzący rok finansowy 22/23. Jednak zgodnie z tym, co ogłosiliśmy podczas Dni Rynków Kapitałowych w grudniu 2021 r., powtarzamy nasze ambicje dotyczące 200–210 mln EUR skorygowanej wartości EBITDA i 5 mld EUR sprzedaży netto do roku 24/25.

Wyniki te pokazują siłę naszego unikatowego modelu biznesowego w sytuacji, gdy wiele branż, w tym nasza, ucierpiało z powodu okoliczności makroekonomicznych. Bliska i zintegrowana współpraca z plantatorami i klientami oraz koncentracja na długoterminowych relacjach pozwoliły nam osiągnąć takie wyniki. Holistyczne podejście do kwestii zdrowia i zrównoważonego rozwoju okazało się podstawą wydajności naszej firmy.

Strategia 2030 – produkty roślinne to nasza przyszłość

Radzenie sobie w tak nadzwyczajnych okolicznościach to jedno. Jednocześnie nigdy nie straciliśmy z oczu naszej długoterminowej strategii. Nigdy nie przestaliśmy myśleć o przyszłości. Wręcz przeciwnie. Rok ten był także kolejnym kamieniem milowym dla firmy Greenyard: w grudniu 2021 roku przedstawiliśmy naszą Strategię na rok 2030. Nasze ambicje są jasne: poprawić jakość życia dzięki ofercie produktów roślinnych, które umożliwiają zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw żywności.

Teraz jest na to czas. Ludzie coraz bardziej dbają o zdrowie i są szczerze zaniepokojeni stanem naszej planety. Szukają zdrowych produktów spożywczych, ale nie chcą rezygnować ze smaku, jakości i wygody. Zrównoważony rozwój stał się najwyższym priorytetem dla wszystkich.

I słusznie. Z każdym dniem coraz bardziej oczywiste staje się, że obecne nawyki żywieniowe i systemy produkcji żywności zagrażają naszej planecie i przyszłym pokoleniom. Musimy dokonać fundamentalnych zmian w sposobie produkcji i konsumpcji żywności. Część odpowiedzi nie jest bardzo skomplikowana: dodając do naszej diety więcej owoców i warzyw, możemy znacznie zmniejszyć ślad ekologiczny i prowadzić zdrowszy tryb życia. Produkty roślinne to nasza przyszłość.

Naszym obowiązkiem jest odegranie wiodącej roli w globalnym przejściu na zdrowsze i bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Staramy się ułatwić konsumentom dokonywanie właściwych wyborów, poszerzając naszą ofertę produktów roślinnych. Przecież zdrowy wybór może również być łatwym wyborem, prawda

Część naszego DNA – zaczynamy od solidnych podstaw

Zawsze byliśmy, i nadal jesteśmy, w samym sercu procesu przechodzenia na zdrową żywność opartą w większym stopniu na roślinach. Od prawie 40 lat aktywnie propagujemy spożywanie owoców i warzyw jako zdrową i zrównoważoną alternatywę. Kontynuuejemy to dziś i przyspieszymy jutro.

Roślinne produkty spożywcze są częścią naszego DNA od początku działalności firmy. Jednak jesteśmy czymś więcej niż zakładem przetwórstwa produktów roślinnych. Owoce i warzywa, czyli same rośliny, są naszymi podstawowymi produktami wraz z całą swoją czystą, naturalną siłą. Wierzymy, że owoce i warzywa mogą być głównym elementem posiłku ze względu na ich wartości odżywcze. To właśnie mamy na myśli, kiedy mówimy o produktach roślinnych w Greenyard, czy to w tym raporcie, czy gdziekolwiek indziej.

Nasza obecna oferta obejmuje już ponad 1000 produktów gotowych do spożycia, produkowanych wyłącznie ze składników roślinnych. Wszystkie są nisko przetworzone, pochodzą z bliskich upraw i są superzdrowe. Dzięki dalszej ekspansji w tym kierunku zdobędziemy odpowiedni udział w tym dwucyfrowo rosnącym rynku, który do 2030 r. ma wzrosnąć do około 150 mld EUR. Spodziewamy się, że wzrost będzie następował głównie w sposób organiczny i jesteśmy otwarci na możliwości w zakresie fuzji i przejęć, które mogą przyczynić się do realizacji naszej strategii.

Innowacje i technologie będą miały kluczowe znaczenie dla naszego stałego, długoterminowego wzrostu i będą przedmiotem wielu inwestycji w nadchodzących latach. W ubiegłym roku podjęliśmy już istotne kroki w tej dziedzinie: wystarczy przytoczyć zaawansowane technologicznie linie do posypywania w naszych zakładach we Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii, oprócz już istniejących w Belgii, a także o linii do cytrusów w Ridderkerk (Niderlandy), jednej z najbardziej zaawansowanych linii tego typu.

Ponieważ zarządzamy całym łańcuchem dostaw, z pola na talerz, posiadamy wyjątkowy poziom wiedzy i dostęp do ogromnej ilości danych. Umożliwia nam to dopasowanie popytu i podaży, zwiększenie przejrzystości oraz zapewnienie uczciwego i prawidłowego ustalania cen. Dzięki połączeniu tych nowych technologii z globalną skalą działalności i wieloletnim doświadczeniem jesteśmy doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera w naszej branży.

Nie trzeba dodawać, że odpowiedzialność wobec naszej planety jest dla nas priorytetem na każdym kroku. Robimy to dla siebie, ponieważ natura jest głównym dostawcą naszych produktów. Jeśli chcemy zapewnić ich dostępność dla przyszłych pokoleń, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić i pielęgnować naszą planetę. Ponadto uważamy, że zrównoważony rozwój – w każdym rozumieniu tego określenia – w bezpośredni sposób wpływa na wartość ekonomiczną. Więcej informacji na temat wysiłków w tej dziedzinie przedstawimy w dalszej części roku, gdy opublikujemy nasz specjalny Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, nawiązujący do ambitnych celów, które wprowadziliśmy w zeszłym roku.

Wszystkie składniki są dostępne

Pozycja globalnego gracza w świecie owoców i warzyw wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Jeśli chcemy zapewnić dostępność zdrowej i zrównoważonej żywności dla wszystkich, musimy współpracować z każdym uczestnikiem łańcucha wartości żywności. W firmie Greenyard mamy dostęp do wszystkich składników. Nasz sprawdzony, jedyny w swoim rodzaju model biznesowy łączy 9000 pełnych pasji ludzi, globalną sieć zaangażowanych plantatorów i długoterminowe relacje z najsilniejszymi światowymi detalistami.

To daje nam pewność, że uda się zrealizować nasze ambicje i cele finansowe, czyli osiągnąć sprzedaż netto na poziomie 5 mld EUR do roku 24/25. Nawet w obliczu obecnych, nieprzewidywalnych warunków na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi osiągnięciami oraz z nieskończonymi możliwościami, jakie dają owoce i warzywa w zakresie zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Hein Deprez, Marc Zwaaneveld, współprezesi Greenyard

Machina napędzana roślinami
Strategia 2030
Nasze ambicje są jasne: poprawić jakość życia dzięki ofercie produktów roślinnych, które umożliwiają zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Przekonaj się, jak realizujemy te ambicje w naszej codziennej działalności.
Przesłanie dyrektora finansowego
Greenyard w pigułce
Zestawienie istotnych liczb.
Sprawozdanie Roczne 2021-2022
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2021-2022 firmy Greenyard.