Przesłanie dyrektora finansowego - Sprawozdanie Roczne Greenyard - greenyard.group
Greenyard_Annual_Report_2021-2022_banner_website

„Zwinna stabilność”: mocna podstawa i elastyczne nastawienie

Geert Peeters

W ubiegłym roku wykazaliśmy się „zwinną stabilnością”. Poprzez ścisłą współpracę połączyliśmy naszą długookresową wizję z elastycznością umożliwiającą szybką adaptację. Geert Peeters, nasz CFO, objaśnia, w jaki sposób przełożyło się to na nasze solidne wyniki finansowe w okresie AY 21/22.

Po udanym roku 20/21, na który złożył się solidny wzrost sprzedaży, wzmocnienie bilansu i pomyślne zakończenie transformacji firmy Greenyard, gospodarka światowa znalazła się w wyjątkowo trudnym i skomplikowanym położeniu. Rok 2021 i pierwszy kwartał 2022 upłynęły pod znakiem dłuższej niż oczekiwano pandemii COVID-19, przegrzania łańcuchów dostaw i zakłóceń na rynku pracy, pojawienia się hiperinflacji, a ostatnio oczywiście wybuchu wojny na Ukrainie.

Takiego rozwoju wydarzeń nie przewidział nikt. Na szczęście firmie Greenyard udało się zidentyfikować te zdarzenia na wczesnym etapie, co pozwoliło nam szybko podjąć zdecydowane działania. Elastyczność i zwinność to nieodłączne elementy naszej codziennej działalności. Jest to niezbędna umiejętność, którą pielęgnujemy od dziesięcioleci. W ubiegłym roku okazała się ona niezbędna do radzenia sobie z wyzwaniami oraz do łagodzeniem ich skutków, przed którymi stanęło wiele branż.

Jeszcze w 2021 roku zrefinansowaliśmy naszą strukturę kapitałową i pozyskaliśmy 50 mln EUR. Było to osiągnięcie wieńczące dwuletni okres, w którym w pełni skoncentrowaliśmy się na wzmocnieniu organizacji i grupy oraz przywróciliśmy rentowny wzrost organiczny. Solidna struktura kapitałowa zapewniła firmie Greenyard pewność finansową i elastyczność, które pozwoliły jej w pełni zaangażować się w dalszy rozwój strategiczny.

Kulminacja tych ambicji nastąpiła pod koniec 2021 roku, gdy zaktualizowaliśmy i dopracowaliśmy nasze długoterminowe plany strategiczne, tworząc wizję przyszłości żywności według Greenyard. Są to strategiczne ramy na nadchodzącą dekadę, zaczynając od makrotrendów połączonych z naszymi mocnymi stronami, zasobami i kompetencjami.

Długotrwałe relacje z klientami pozostają wiodące w naszym dążeniu do zwiększenia spożycia owoców i warzyw w zdrowej diecie w sposób zrównoważony. Wierzymy w świetlaną przyszłość żywności pochodzenia roślinnego, która jest bardzo rozwojowym rynkiem. Jako firma, która ma wyjątkową możliwość pełnego wykorzystania czystej mocy owoców i warzyw, znajdujemy się w samym sercu rozwiązań żywnościowych opartych na roślinach i bliskich uprawach. Zajmujemy uprzywilejowaną pozycję na dzisiejszym rynku żywności i będziemy rozwijali nowe produkty i oferty, koncentrując się między innymi na zdrowiu i wygodzie.

Zaangażujemy się również w cyfryzację. Umożliwi nam to zwiększenie wydajności, zaoferowanie klientom większej wartości dodanej oraz uzyskanie wartościowych informacji. Potencjał wydaje się nieograniczony, a pierwsze przykłady nadchodzących projektów dotyczą wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu, przewidywaniu okresu przydatności do spożycia, identyfikowalności za pomocą łańcucha bloków oraz robotyki i automatyzacji. Podobnie jak w ubiegłych latach nadal będziemy pogłębiali relacje z klientami, wzmacniali naszą organizację i osiągali wzrosty wydajności w całym łańcuchu wartości żywności.

Geert Peeters

Przełożyliśmy naszą strategię na zaktualizowane cele finansowe i jesteśmy przekonani, że uda nam się je zrealizować: w ciągu trzech lat, do marca 2025 r., chcemy osiągnąć sprzedaż na poziomie 5 mld EUR oraz skorygowaną wartość EBITDA pomiędzy 200 a 210 mln EUR przy marży w przedziale 4,0–4,2%.

W obecnym trudnym otoczeniu gospodarczym firma Greenyard wykazuje się stabilną zwinnością. Udowodniliśmy, że jesteśmy stabilni i odporni, a także wykazaliśmy się umiejętnością zwinnego działania w stale zmieniających się i wymagających okolicznościach. Poradziliśmy sobie z wieloma niepewnościami, presją i zmiennością sytuacji. Dzięki wyraźnemu ukierunkowaniu znaleźliśmy szybkie, praktyczne i kreatywne rozwiązania. Oczywiście był to wspólny wysiłek. Przejrzysta komunikacja i regularny, ciągły dialog są niezbędne do radzenia sobie z niepewnością. Wierzymy, że siła Greenyard jako firmy o zasięgu globalnym jest definiowana przez więzi łączące naszych pracowników, dostawców i klientów. Jest to wizja, którą zdecydowanie w pełni wdrożyliśmy w ubiegłym roku, razem rosnąc w siłę.

Połączenie działania na stabilnych podstawach z jasną wizją z jednej strony, a z drugiej strony umiejętność szybkiej zmiany biegów w razie potrzeby płynie w żyłach firmy Greenyard. Dzięki temu udało nam się potwierdzić i zrealizować prognozę skorygowanej wartości EBITDA, o której informowaliśmy już na początku roku finansowego, nie wiedząc, z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć. W całym roku 21/22 osiągnęliśmy skorygowaną wartość EBITDA w wysokości 166,5 mln euro, przy marży skorygowanej wartości EBITDA wynoszącej 3,8%.

Mimo że musieliśmy stawić czoła gwałtownemu wzrostowi cen czynników produkcji, udało nam się utrzymać rentowność. Osiągnęliśmy to dzięki nastawieniu na ciągłe doskonalenie, co jeszcze bardziej zwiększyło naszą wydajność. Równie ważna jest bliska współpraca po obu końcach łańcucha, która jest naszym znakiem firmowym. Długotrwałe relacje pozwalają nam w przejrzysty sposób dostosowywać taryfy sprzedaży do rzeczywistych, wyższych poziomów kosztów, zapewniając niezmiennie uczciwe i realistyczne ceny. Ponadto nasze koszty finansowe znacząco obniżyły się dzięki refinansowaniu. Dzięki temu nasz zysk netto wzrósł z 1,2 mln do 16,9 mln EUR.

Poza poprawą rentowności zmniejszyliśmy również zadłużenie finansowe netto z 339,9 mln EUR do 303,6 mln EUR, dzięki czemu dźwignia finansowa przed uwzględnieniem MSSF 16 wyniosła 2,4x, osiągając cel wejścia do przedziału od 2,0x do 2,5x, który wyznaczyliśmy sobie dwa lata temu.

Mimo że kilka z wymienionych wyżej warunków pozostaje niepewnych w nadchodzącym okresie, Greenyard potwierdza swoje długoterminowe ambicje finansowe. Będziemy dążyli do dalszego rozwoju, zarówno organicznego, jak i poprzez starannie dobrane i wysoce zintegrowane możliwości fuzji i przejęć

Geert Peeters, CFO Greenyard

Wiadomość od współprezesów
Najważniejsze punkty
Znaczące wydarzenia w roku obrotowym 2021-2022.
Greenyard w pigułce
Sprawozdanie Roczne 2021-2022
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2021-2022 firmy Greenyard.