Strategia 2030 - greenyard.group
Greenyard_Annual_Report_2021-2022_banner_website

Strategia 2030: machina napędzana roślinami

Strategia Greenyard 2030

Ubiegły rok był przełomowy dla firmy Greenyard. W 2021 roku wdrożyliśmy naszą strategię na 2030 rok, w ramach której nasze ambicje są jasne: poprawić jakość życia dzięki ofercie produktów roślinnych, które umożliwiają zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Nasza strategia jest zgodna z tym, co zawsze było podstawą naszej działalności i stanowi odpowiedź na globalne obawy związane z naszymi wzorcami żywieniowymi.

Gotowe produkty roślinne – odpowiedź na globalne trendy

Strategia Greenyard na 2030 rok leży w samym sercu najważniejszego współczesnego trendu w zakresie odżywiania. Ludzie mają coraz większą świadomość tego, w jaki sposób ich wzorce żywieniowe wpływają na ich stan zdrowia oraz na planetę. Przejście na odżywianie oparte w większym stopniu na roślinach jest postrzegane jako jedyna droga naprzód. Jednocześnie konsumenci nie chcą iść na kompromis w zakresie smaku, jakości czy wygody. Oznacza to, że otwiera się ogromny rynek dla produktów pochodzenia roślinnego, które zapewniają wygodę, a jednocześnie pozwalają wykorzystywać bliskie uprawy i są przetworzone najwyżej w niewielkim stopniu. Bloomberg szacuje, że do 2030 roku ten rynek urośnie do rozmiarów globalnego biznesu o wartości około 150 mld EUR.

Dobry początek

Żywność pochodzenia roślinnego stanowi główny element naszej działalności od początku istnienia firmy. Nasza działalność nie jest „oparta” na roślinach, jest pełną siłą roślin w czystej postaci. Niskoprzetworzonych i bliskich pierwotnym uprawom. Mamy dziesiątki lat doświadczeń w wytwarzaniu roślinnych produktów gotowych i obecnie możemy pochwalić się ponad 1000 produktów dostępnych na rynku. Daje nam to przewagę w zdobywaniu istotnej części tego szybko rozwijającego się segmentu rynku. Jest to coś, co wyróżnia nas na tle wielu innych firm. Dziś, jutro i w nadchodzących latach.

Ponadto zamierzamy wykorzystać nasze możliwości, pełniąc rolę łącznika w całym łańcuchu wartości żywności, aby jeszcze bardziej przyspieszyć nasze wysiłki w tej dziedzinie. Charakteryzuje się ona silną siecią plantatorów i zintegrowanymi relacjami z największymi światowymi sieciami sprzedaży detalicznej. Ta wyjątkowa pozycja w łańcuchu wartości pozwoli nam stanąć na czele zmian.
 

Doskonalenie

Poprawa

Wzmocnienie wyjątkowego modelu biznesowego

Sposób, w jaki prowadzimy działalność, jest wyjątkowy. Nie ma drugiej takiej firmy w branży. Siła długoterminowych relacji po obu końcach łańcucha jest katalizatorem dla naszej strategii. W nadchodzących latach będziemy pogłębiać naszą ścisłą i zintegrowaną współpracę w całym łańcuchu wartości z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

Nasze zintegrowane relacje z klientami (ICR - Integrated Customer Relationships) zaczynają się od potrzeb konsumentów związanych z zarządzaniem asortymentem u naszych klientów, co skutkuje krótszym i bardziej przejrzystym łańcuchem dostaw oraz mniejszym wpływem na środowisko. Dodając kolejne warstwy usług o wartości dodanej – w tym wysokiej jakości logistyki, pakowania i prognozowania – zamierzamy zwiększyć wolumeny i obroty zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi klientami.

W zintegrowanych relacjach z plantatorami (IGR - Integrated Grower Relationships) stosujemy tę samą filozofię, co na drugim końcu łańcucha. Projekt zaopatrzenia grupowego zapewni dalsze wzmacnianie więzi z najlepszymi plantatorami świata, co pozwoli wykorzystać skalę naszej działalności do zwiększenia wydajności, poprawy jakości, zapewnienia dostępności oraz minimalizacji odpadów w coraz większej liczbie kategorii.

Zrównoważony rozwój ma niezmiennie kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jest to zasada, którą kierujemy się we wszystkich naszych działaniach. Zwiększyliśmy nasze ambicje w tej dziedzinie i wyśrubowaliśmy cele: do 2030 r. zmniejszymy emisję dwutlenku węgla o 70%, do 2025 r. zmniejszymy zużycie wody o kolejne 10%, do 2025 r. zmniejszymy ilość odpadów w naszych działaniach o 25%, do 2025 r. będziemy stosowali w 100% zrównoważone opakowania, a do 2025 r. osiągniemy 100% dostosowania do wymogów socjalnych w całym łańcuchu produkcyjnym.

Wzrost

Wzrost

Rozszerzanie oferty o wysokiej wartości dodanej

Rozszerzając naszą ofertę produktów w 100% opartych na roślinach, odpowiemy na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zdrowe, niskoprzetworzone i bliskie uprawom produkty gotowe do spożycia. Wykorzystując naszą pozycję lidera w tej dziedzinie, będziemy inwestowali w rozszerzenie naszej obecnej oferty i zdolności produkcyjnych. Przykładowo będziemy nadal rozwijać naszą działalność związaną z zestawami do przygotowywania posiłków, wprowadzając nowe warianty i automatyzując produkcję, aby zaspokoić popyt w tej szybko rozwijającej się kategorii.

Dalsze inwestycje w unikatowe zintegrowane relacje z klientami i plantatorami (ICR, IGR) stanowią kluczowy element strategii „z pola na talerz” w krótkim i średnim okresie. Skrojone na miarę pozycje dla naszych klientów, w przeciwieństwie do koncepcji oferty „uniwersalnej”, pozwolą nam rozszerzyć ofertę usług o wysokiej wartości dodanej i wdrożyć rozwiązania zwiększające produktywność, tworzące synergię i usprawniające zrównoważony rozwój. Jesteśmy także otwarci na ukierunkowane fuzje i przejęcia, które pozwolą uzupełnić naszą strategię i przyspieszyć jej realizację.

Inwestycje będą realizowane poprzez jednorazowe nakłady inwestycyjne w wysokości 30–35 mln EUR w ciągu najbliższych trzech lat, oprócz bieżących nakładów inwestycyjnych. Oczekujemy, że jednorazowy wydatek inwestycyjny będzie neutralny dla przepływów pieniężnych, biorąc pod uwagę oczekiwane krótkie terminy zwrotu nakładów oraz dalsze oczekiwania co do usprawnień operacyjnych i poprawy kapitału obrotowego.

W związku z tym wyśrubowaliśmy nasze ambicje na 2025 rok, co ogłosiliśmy podczas Dni Rynków Kapitałowych w grudniu 2021 r. Oczekujemy wzrostu sprzedaży netto o około 650 EUR, do 5 mld EUR, czyli zakładamy średni wskaźnik rocznego wzrostu na poziomie 5%. Jednocześnie spodziewany wzrost skorygowanej wartości EBITDA wynosi około 35–45 mln EUR, do poziomu 200–210 mln EUR, co przekłada się na średni wskaźnik rocznego wzrostu na poziomie 6–7%.

Wyobraźnia

Wyobraźnia

Przejść na wyższy poziom

Greenyard dąży do określenia przyszłości żywności roślinnej na nowo. Naszą ambicją jest stworzenie nowej, trzeciej kategorii, w której produkty roślinne zostaną docenione za ich zalety, a nie tylko jako zamiennik czy alternatywa dla mięsa lub nabiału, oraz odróżnienie się od wysokoprzetworzonej żywności dostępnej obecnie na rynku. Nasze wysiłki w zakresie innowacji będziemy podejmowali w sposób inteligentny i proaktywny, szybko sprawdzając potencjał nowych produktów, usług i narzędzi oraz stale modyfikując naszą ofertę produktów w oparciu o informacje zwrotne z rynku.

Cyfryzacja i technologia to mocne narzędzia, dzięki którym możemy uwolnić dodatkową wartość dla plantatorów, klientów i konsumentów. A ponieważ znajdujemy się w samym środku łańcucha wartości, mamy dostęp do mnóstwa danych na temat pochodzenia, jakości, smaku, trwałości i wartości odżywczych naszych produktów. Ten wyjątkowy poziom wiedzy zapewnia nam nieograniczone możliwości w zakresie rozwoju dodatkowych, internetowych i spersonalizowanych usług. Zamierzamy ponadto nawiązać współpracę ze startupami i innowatorami, aby jeszcze lepiej zbadać tę dziedzinę.

ICR – zintegrowane relacje z klientem
Fresh Solutions Managing Director, Christiane Brede, szczegółowo objaśnia nasze unikatowe metody współpracy z klientami poprzez usługi wartości dodanej. Dowiedz się, jak możemy pomóc im rozwijać zdrowe produkty roślinne jako wygodną i atrakcyjną ofertę dla klienta.
IGR – zintegrowane relacje z plantatorami
Łańcuch dostaw owoców i warzyw to nie tylko to, co widoczne na pierwszy rzut oka. Dowiedz się, w jaki sposób Francis Kint, Managing Director pionu Frozen, wraz ze swoim zespołem, przynosi wysokiej jakości świeże produkty spożywcze prosto na Twój talerz. Każdego dnia.

Kultura zorientowana na ludzi
Praca w Greenyard to praca w bezpiecznym, dynamicznym i wymagającym środowisku z jasno określonym celem poprawy jakości życia. Przeczytaj podwójny wywiad z Alexandrem Verbistem, naszym Group Legal and HR Director, i Oliverem Galardem, Group Quality and Safety Director, aby dowiedzieć się więcej o naszej integracyjnej kulturze firmowej.
Zrównoważony rozwój
Greenyard odgrywa istotną rolę w staraniach na rzecz przejścia na zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia. Naszym dążeniem jest pozytywny wpływ na tę transformację przy jednoczesnym generowaniu wartości ekonomicznej dla naszych interesariuszy. Tu można znaleźć więcej informacji na temat naszego harmonogramu zrównoważonego rozwoju, koncepcji zrównoważonej żywności i metod pracy.
Innowacyjność
Pięć pytań do Florensa Sloba, Group Innovation and Sustainability Director, na temat tego, w jaki sposób innowacyjność jest motorem rozwoju i przywództwa firmy Greenyard w zakresie produktów na bazie roślin. Dowiedz się, dlaczego technologia i innowacyjność są kluczem do realizacji naszych ambicji.
Sprawozdanie Roczne 2021-2022
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2021-2022 firmy Greenyard.