Greenyard at a glance - Greenyard Annual Report - greenyard.group
Greenyard_Annual_Report_2021-2022_banner_website

Wpływ naszej działalności w skrócie

Greenyard at a glance
Najważniejsze punkty
Przesłanie od naszego Dyrektora Finansowego
Przeczytaj, co nasz CFO, Geert Peeters, powiedział na temat ubiegłego roku finansowego.
Strategia 2030
Sprawozdanie Roczne 2021-2022
Nasze zintegrowane Sprawozdanie Roczne łączy w sobie raport handlowy i finansowy i ma za zadanie poinformować akcjonariuszy, pracowników i opinię publiczną o roku obrotowym 2021-2022 firmy Greenyard.