Archiwizuj wyniki finansowe - greenyard.group
gygroup_enjoy
Archiwum raportów rocznych i półrocznych
2021
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2020
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2019
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2018
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2017
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2016
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
2015
Sprawozdanie roczne i półroczne (angielski)
HY report 2014-2015
2014-11-20
Sprawozdanie roczne i półroczne (niderlandzki)
Relacje inwestorskie
W sekcji "Relacje inwestorskie" można znaleźć więcej informacji dla inwestorów i obligatariuszy.